Flere skal fullføre videregående skole med Venstre

Venstre

 

 

Frogn Venstres representanter i Hovedutvalg Oppvekst og Kultur; Per Sætre Aas og Line N Skuterud har skrevet dette debattinnlegget om fullføringsreformen, som ble publisert i Akershus Amstidene 6/8-21.

 

Aldri før har så mange fullført og bestått videregående opplæring. Med Venstre i regjering får åtte av ti unge vitnemål eller fagbrev. Men vi er ikke i mål. Vi går til valg på at flere skal fullføre. Tallet bør være ni av ti innen 2030.

I disse dager har mange unge, håpefulle fått beskjed om hvilken videregående skole de er kommet inn på. Og prognosene deres er gode: ferske fullføringstall viser at åtte av ti av dem som begynte i videregående opplæring i 2014, fullførte med studie- eller yrkeskompetanse fem/seks år etter. Dette flere enn i kullet før dem, og hele 7,6 prosentpoeng mer enn 2006-kullet. Det går altså i riktig retning.

Venstre og regjeringens fullføringsreform ble nylig vedtatt i stortinget. Den slår fast at alle elever skal ha rett til opplæring frem til de har fullført og bestått. Det er særlig viktig for å de ungdommene som havner utenfor. Reformen og rettighetene som følger med, vil bidra til at flere kommer seg gjennom videregående skole.

Venstre vil tilpasse skolen bedre til elevene og gi dem større frihet og medbestemmelse over skolehverdagen. Med fullføringsreformen innfører vi også en fullføringsrett. Det betyr blant annet at det vil bli mulig å bruke mer tid på å fullføre for dem som trenger det, og at det blir enklere for voksne å ta opp fagene de mangler. Vi åpner også for at man kan ta flere enn et fagbrev slik at yrkesfagene blir styrket og samfunnet får de fagarbeiderne som næringslivet så sårt trenger. Ved å jobbe på denne måten gir vi alle får en ny sjanse til å få vitnemål eller fagbrev. Det er viktig for å gi hver enkelt flere muligheter og større frihet i livet.

Fortsatt fullfører flest på studieforberedende linjer – nesten ni av ti. På yrkesfag er det i underkant av syv av ti. Derfor er det godt å vite at mange skoler har innført tilpassede oppleggfor elever på yrkesfag, som gjør det enklere for dem å fullføre videregående. Det er en viktig forbedring.

Det er også gledelig at stadig flere elever med innvandrerbakgrunn fullfører. Siden 2006 har fullføringsgraden økt med ti prosentpoeng for denne gruppa. Med fullføringsreformen håper jeg dette tallet blir enda høyere, fordi vi både ønsker å styrke overgangstilbudet for elever med kort botid og svake norskferdigheter, og fordi vi fjerner tidsbegrensingen på fullføringsretten.

Undersøkelser viser at de som har fullført videregående har flere muligheter på arbeidsmarkedet og at de sjeldnere er arbeidsløse enn dem som ikke fullfører videregående skole. Å ha arbeid er sentralt for folks økonomi, nettverk, identitet og mening i hverdagen.Derfor er det så viktig at vi klarer å lose flere gjennom videregående opplæring. De som fullfører videregående får frihet og muligheter de kanskje ellers ikke ville hatt.

Venstres har jobbet målrettet med å få flere til å fullføre og bestå. Det gir resultater, men vi gir oss ikke før vi har nådd målsettingen om at minst ni av ti skal komme seg gjennom skolen. Det bør skje i løpet av det neste tiåret. Fordi kunnskap gir frihet og makt over eget liv.