Mer europeisk samarbeid

Ill: Venstre

“EØS er beleilig for mange, men livsviktig for næringslivet i Agder”, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingskandidat for Venstre.

Derfor vil Venstre ha mer europeisk samarbeid, ikke mindre. EØS-avtalen tjener oss godt, og veien framover bør være et sterkere europeisk samarbeid hvor Norge får stadig mer innflytelse, ikke mindre. Det eneste reelle alternativet til EØS-avtalen er et fullt medlemskap i EU. Venstre er tydelig på at det hadde vært det beste for Norge. Inntil vi er klare for å ta den debatten, vil Venstre stå opp for EØS-avtalen. Fordi den gir de beste vilkårene for næringslivet og arbeidsplassene våre, for klimakampen og for forskning og utvikling.

EØS-avtalen gjør livet enklere for mange av oss; vi slipper passkontroll til en rekke land, og vi kan utveksle til universiteter i store deler av Europa uten for store hindringer. Men for store deler av næringslivet i Agder er avtalen avgjørende.

Tilgangen til EU’s indre marked er selve bærebjelken i Norsk eksportnæring. Hver fjerde jobb i norsk næringsliv er eksportbasert. Agder hadde eksport på over 36 milliarder kroner i koronaåret 2020, og rett under 20 000 arbeidsplasser er direkte eller indirekte knyttet opp mot eksport. Flere større og mindre bedrifter i Agder er helt avhengige av det europeiske samarbeidet.

Likevel kommer det stadige initiativ fra andre partier om å melde Norge ut av EØS-avtalen eller reforhandle en ny avtale. På rødgrønn side er det flertall for å eksperimentere med vår viktigste handelsavtale, og jeg har en reell frykt for at Norge vil forsvinne ut av EØS hvis de rødgrønne vinner valget. Det tror jeg sterkt at ville være katastrofalt. Uten EØS-avtalen mister næringslivet dagens tilknytning til Europa som gir fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital. Det kan få store konsekvenser for Norge, særlig i distriktene hvor man er særlig avhengig av sesongavhengig-arbeidskraft.

Etter at coronapandemien har gitt næringslivet stor usikkerhet, er det siste de trenger, mer usikkerhet – denne gangen om de vil ha tilgang på det indre markedet også etter valgdagen.

Erfaringene med Brexit tjener som advarsel. I Storbritannia stupte innvesteringene da det ble klart at Brexit var et faktum. Selv om de til slutt ble lovet en ny handelsavtale, flyttet eksportindustrien ut til andre EU-land, noe industriarbeiderne betaler prisen for.