Jobb fra hvor du vil

Terry Gabo.
Terry Gabo., Foto: Håvard Wannebo

Venstre vil at du skal ha frihet til å velge hvordan du vil leve, bo og jobbe. Én av de få positive tingene med pandemien er at den har vist at større fleksibilitet i arbeidshverdagen er mulig med dagens teknologi. Møte- og kommunikasjonsmetoder har endret seg, mest sannsynlig permanent. Det private næringslivet har i likhet med det offentlige tilpasset seg situasjonen. Dette kan bli en vedvarende og positiv konsekvens av pandemien – noe som positivt vil bidra miljømessig i tillegg til næringslivsmessig.

Hjemmekontor

I løpet av koronatiden har vi erfart at mange har flyttet ut fra Oslo og fra andre større byer – til hyttekontoret, til barndomshjemmet eller bare til et sted med bedre plass. Hjemmekontor har vært krevende, men også gitt muligheter. Ingen lang reisevei til jobb. Nærhet til natur og til familie og venner har også vært positivt for mange. Flere bedrifter har allerede slått fast at de vil fortsette med valgfritt hjemmekontor i ulik grad for sine ansatte, også etter pandemien.

Venstre har jobbet for at ansatte i staten skal få ha «stedsuavhengige jobber» – og fått gjennomslag.
Venstre vil ha flere stillinger med arbeidssted «hvor som helst». I mange yrker hvor man tidligere måttet ha arbeidsplass i byen, viser det seg nå at man kommer langt med PC og god internett-tilkobling. Kanskje er drømmejobben din i et departement i Oslo og du har ditt bosted og drømmehuset ditt i Svarstad?

De stedsuavhengige arbeidsplassene skal gjelde på alle nivå i staten og byr på enorme muligheter både for folk og bedrifter. Det er mulig å få tak i de beste hodene, uansett hvor de bor. Slik kan vi få flere kompetansearbeidsplasser i distriktene, noe som kan gjøre valget om å flytte hjem eller ut av byen enklere for mange. For jobbmuligheter er en viktig faktor for hvor folk velger å bosette seg.

Målet er at det skal opprettes flere «distrikts-huber» som folk kan jobbe fra, over hele landet. Disse skal være et felles arbeidsmiljø for folk som vil bo og leve det gode livet utenfor storbyene – uten å si fra seg store karrieremuligheter i en statlig etat. Dette er fremtidens distriktspolitikk.

I «distrikts-hubene» skal det også være plass til det private næringslivet. Jeg håper mange bedrifter vil slenge seg på og selv opprette flere stedsuavhengige stillinger, slik mange allerede har. Næringslivet i Vestfold og Telemark bør gripe mulighetene teknologien gir oss til å skape en mer fleksibel arbeidshverdag og mer attraktive arbeidsplasser.

Venstre går til valg på å gi folk større frihet og fleksibilitet i hverdagen. Da kan en god start være å la folk ta med jobben sin dit de helst ønsker å bo!

Terry Gabo, kandidat stortingsvalget Vestfold og Telemark Venstre