Venstresiden vil elbilsuksessen til livs

Venstre

Med Venstre i regjering er vi godt på vei til å må målet om at alle person- og varebiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie. Nå går vi til valg på å bevare elbilfordelene. Det gjør ikke den rødgrønne opposisjonen.

Både Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har gjort det klart at de vil innføre økte avgifter på elbiler over 600 000 kr. En ny «rødgrønn» regjering er dermed en garantist for å innføre full moms på de største elbilene. Det vil øke salget av bensin- og dieselbiler, og gjøre det vanskeligere å kutte utslipp og nå klimamålet.

Venstre går til valg på å gjøre det mer lønnsomt å velge miljøvennlig. Skal flere velge elbil og utslippsfrie alternativ, må det være det enkleste valget. Hvis elbilfordelene fjernes, vil flere velge fossilbiler. Da er det mindre sannsynlig at vi klarer målet om at alle nye biler skal være utslippssfrie – allerede om fire år.

Elbilhistorien i Norge er et eventyr og en suksess. Elbilfordelene har ført til at nesten 20 prosent av bilene i landet nå er ladbare, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. I juni var nesten to av tre nye biler her i landet elektriske.

Det er gode grunner til at det fortsatt skal lønne seg å kjøpe elbil – også de største og dyreste:

For det første er det gjerne distriktene at behovet for større elbiler er størst. Større avstander gjør at en del barnefamilier, for eksempel hos oss i Frogn Kommune, kan ha behov for en elbil med større rekkevidde og plass i bagasjerommet. Det kan også være snakk om ulike typer varebiler, som gjør det enklere for bedrifter over hele landet å kutte utslipp. Å kutte elbilfordelene for disse familiene og bedriftene er både distriktsfiendtlig og dårlig klimapolitikk.

Mange vanlige familier har, med dagens momsfritak, råd til en større elbil fordi boligprisene i distriktene er lavere. At familier utenfor storbyene ofte har dyrere biler og billigere bolig betyr ikke at de er rikere enn folk som bor mer urbant.

Familier med behov for større bil ønsker også å ta miljøvennlige valg dersom de har råd til det, og gis muligheten. Innfører Ap, Sp og SV full moms på de største elbilene – som de ettertrykkelig har lovet å gjøre – vil familier som ellers ville kjøpt elbil gå tilbake til en forurensende bensin- eller dieselbil. Det er folk som har behov for en bil som kan taue, trekke og frakte som vil bli rammet av de rødgrønnes avgiftsøkning.

For det andre er det en misforståelse at toppmoms på elbiler ikke vil bremse opp salget av familiebiler med god plass og lang rekkevidde. Transportøkonomisk institutt anslår at en innføring av en 25-prosents moms på elbiler som koster over 600.000 kroner vil føre til en betydelig nedgang i salget av disse, mens dieselbilsalget vil øke. Det er dårlig nytt for klimaet, i en tid hvor det virkelig haster å kutte utslipp.

Målet er en helt utslippsfri bilpark. Bilene med lengst rekkevidde trenger elbilfordeler, fordi de det er disse bilene som forurenser mest, om de går på fossilt drivstoff.

Det norske elbil-eventyret har vært en målrettet og villet politikk som Venstre både har æren for å ha innført, og hele tiden har kjempet for å beholde. Det har vi klart, og fordelene fungerer. Vi er fortsatt elbilfordelenes eneste garantist. Det betyr at du må stemme på oss i år, om du fortsatt vil at det skal lønne seg å velge miljøvennlig.

Dette debattinnlegget ble publisert på Amta.no 31/8-21. Signert av Therese Hofstad-Nielsen, Frogn Venstres representant i Hovedutvalg for Miljø, plan og bygg.