Venstre vil gi studentene bedre økonomi og mer fleksibilitet

Foto: Elisa Amanda Nyheim Andersson

Endelig er studiestarten her! Et årlig høydepunkt som i fjor ikke ble slik det skulle med fjorårets pandemiregler. Nå kan vi ønske nye og gamle studenter hjertelig velkommen tilbake til campus og studier.

I Venstre er det én grunnsetning som er like enkel som den er vanskelig: Uansett hva problemet er, så er kunnskap alltid svaret. Venstre innførte i sin tid folkeskolen. Vi ville at alle barn skulle få lære det samme, uansett hvem de var og hvor de kom fra. I dag er også høyere utdanning stadig mer alminneliggjort. Gratisprinsippet, den rause studiestøtteordningen og utbygging av studentboliger er viktige grunner til det. Folk skal ha frihet til å velge å ta høyere utdannelse, uavhengig av bakgrunn og foreldrenes inntekt.

Student De siste årene har Venstre vist at vi har gjennomslagskraft når det kommer til studentøkonomi: Vi har prioritert og innført 11 måneders studiestøtte og sørget for tildelinger til rekordmange studentboliger. Videre vil vi bedre studentenes livskvalitet ved å heve studiestøtten til minst 160 000 kroner i året. Ved å knytte den til folketrygdens grunnbeløp kan vi også sørge for at den øker hvert år.

Kunnskap er noe vi trenger mer av, ikke mindre. Men det kan gjøres på mange måter. Å tenke nytt om utdanning er også et av svarene i ulikhetsdebatten og en måte å skape flere arbeidsplasser på. Derfor vil Venstre ha flere desentraliserte utdanningstilbud, på alle nivåer.

Fram til nå har oppskriften vært slik: Gå på skolen, ta fagbrev eller få vitnemål, studer noe om du vil, og jobb resten av livet. Det går ikke lenger, i et samfunn hvor teknologien inntar alle bransjer og utvikler seg raskere og raskere. Flere må få muligheten til å fylle på kompetansen sin, på forskjellig vis. Vi vil endre finansieringssystemet for høyere utdanning, slik at det blir lettere for universitetene og høyskolene å tilby kortere videreutdanningsopplegg.

Det må bli lettere for voksne mennesker som har etablert seg utenfor storbyene å lære mer og få flere muligheter i arbeidslivet lokalt. Utdanning er en ressurs som gir flere muligheter og større frihet i livet. Kunnskap er makt, og må være tilgjengelig for alle. Det betyr relevante utdanningstilbud der du bor, når du trenger det.

Jeg er overbevist om at mer kunnskap gir en fredeligere verden med mer frihet og flere muligheter for menneskene i den. Men det fordrer at alle har tilgang på det. Venstre vil senke terskelen for utdanning gjennom å styrke studentøkonomien og gi flere mulighet til studere – der de bor og der de er i livet.Jeg er overbevist om at mer kunnskap gir en fredeligere verden med mer frihet og flere muligheter for menneskene i den. Men det fordrer at alle har tilgang på det. Venstre vil senke terskelen for utdanning gjennom å styrke studentøkonomien og gi flere mulighet til studere – der de bor og der de er i livet.

Kari-Lise Rørvik
Leder Larvik Venstre