Gode nyheter for Sammen for livet og Larvik

Kari-Lise Rørvik og Karin S. Frøyd, Foto: Elise Amanda Nyheim Andersson

Det kommer midler til Sammen for livet (SFL) fra regjeringen over neste års statsbudsjett. Det kunne justis- og beredskapsminister Monica Mæland meddele under sitt besøk i Larvik nylig.

Det er ingen hemmelighet at SFL sliter økonomisk med å få endene til å møtes og trenger midler for å opprettholde driften framover. Sammen for livet representerer noe av det ypperste i landet når det gjelder rehabilitering av domfelte i norsk kriminalomsorg. Bedriften er et non profitt aksjeselskap registrert i Frivillighetsregisteret og det utbetales ikke utbytte til eierne. Største aksjonær Treschow-Fritzøe har i driftsperioden gitt SFL 2 millioner kroner.

SFL er en suksessbedrift for denne målgruppen i Larvik. Ca. 1/3 av de domfelte, som har tilbud om ordinært arbeid med ordinær lønn, er hjemmehørende i kommunen. De er skattebetalere til Larvik kommune og bringer således skattekroner inn i kommunekassa. Samfunnsøkonomisk representerer de således en inntekt for kommunen og ikke en utgift på sosialbudsjettet eller i samfunnsregnskapet.

Venstre i Larvik har også ivret for kommunal støtte og at det bør vurderes en fast årlig støtte så lenge SFL gir tilbud til domfelt hjemmehørende i Larvik kommune. Det hadde vært ønskelig med mer økonomisk forutsigbarhet slik at oppmerksomheten i enda større grad kan konsentreres om å skaffe arbeid til denne målgruppen med store hull i CV’n. Og behovet er meget stort. Derfor er en bevilgning på 2,3 millioner kroner en god nyhet for SFL, Larvik og Venstre.

De offentlige midlene som nå er varslet over statsbudsjettet, legger også et visst press på Vestfold og Telemark fylkeskommunes politikere til å følge opp økonomisk. I fjor, på 2021-budsjettet, fant ikke flertallspartiene det formålstjenlig å støtte prosjektet SFL. De ville ikke lytte til argumentene fra Høyre, Venstre, KrF og FrP som ville sette av kr 500.000 til SFL.

Med den varslede statlige støtten over statsbudsjettet for 2022 legges det nå til rette for at virksomheten og prosjektet Sammen for livet kan fortsette sitt arbeid slik at tidligere domfelte personer kan komme ut i jobb. Uten disse midlene over statsbudsjettet ville virksomheten trolig måtte nedlegges.

Kari-Lise Rørvik og Karin S. Frøyd
Larvik Venstre