Vi kan ikke vente fem år ekstra på flere tog. Regjeringa må ta ansvar

Flickr, CC: Kjetil Ree

Innlegget er også publisert i Romerikes Blad 5/12-21.

Av Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre og medlem av samferdselskomiteen i Viken og Stein Vegar Leidal, leder for Ullensaker Venstre.

Togpendlere på Østlandet, ikke minst på Jessheim og andre steder langs hovedbanen, har venta lenge på et bedre togtilbud. Befolkninga i Ullensaker er fordoblet uten at togtilbudet har hengt med. Resultatet er selvfølgelig at biltrafikken på E6 øker.

Vi som ivrer for et bedre togtilbud har i mange år hatt blikket festet på en milepæl: Den store milepælen har vært “ruteplan 2027” , eller “ny rutemodell for Østlandet” som den er omtalt som i siste nasjonal transportplan. Dette er den store nye ruteplanen der man får tatt ut effekten av flere store jernbaneinvesteringer på Østlandet.

Utbedring av flaskehalsen Brynsbakken er hovedgrepet for å få til ny ruteplan med flere avganger. Utvidelse til flere spor skulle hatt oppstart i 2022. Brynsbakke-pakken kan gi ca 100 ekstra avganger i døgnet, de fleste av dem i lokaltrafikken mellom Viken og Oslo.

Men nå har Bane NOR varslet utsettelse av ombygging av jernbanesporene i Brynsbakken med fem år. Konsekvensene blir at det er usikkert når i fremtiden det kan bli fire, ikke to avganger i timen på Dal-toget, 10-minuttersfrekvens på andre lokaltog, flere rushtidsavganger på InterCity-strekningene og bedre plass til flere fjerntog.

Fem års utsettelse på togtilbudet vi allerede har venta alt for lenge på er selvsagt uaktuelt. For de av oss langs Hovedbanen betyr dette enda ti år å vente fra i dag. At Bane NOR har besluttet fem års utsettelse er sjokkerende nok i seg selv, at jernbanedirektoratet uttaler til Aftenposten at de ikke vil overprøve den beslutningen er enda verre.

Dette er et politisk ansvar. Vi forventer at samferdselsministeren gir jernbanedirektoratet tydelig beskjed om at fremdriften på byggingen av Brynsbakken må holdes.

Venstre kommer til å ta saken opp på Stortinget og forventer at regjeringen tar ansvar.