Tar grep mot fastlegekrisen

iStock/vadimguzhva

Også i Ullensaker begynner vi å merke konsekvensene av fastlegemangelen.

MittJessheim/RomerikesBlad har laget et større oppslag om dette, og om de grepene posisjonen i kommunen tar etter initiativ fra oss i Venstre. (Lenke til hele saken nederst)

“Venstre bekymret

Ullensaker Venstre har lenge vært bekymret for fastlegeordningen, som de mener står i fare for å bryte sammen. I forkant av årets budsjettbehandling, tok de kontakt med Sandven-Thrane for å lære mer om situasjonen.

«Fastleger i Ullensaker forteller om arbeidsuker på opptil 70 timer, inkludert pålagte vakter på den interkommunale legevakta. Dette frister ikke leger med omsorgsansvar som småbarnsforeldre, og dermed går gjennomsnittsalderen på legene opp og vikarbruken øker», skriver partiet på sin hjemmeside.

Partileder Stein Vegar Leidal frykter situasjonen vil ende med at folk ikke får nødvendig helsehjelp. Han har merket stor forandring i Ullensaker de siste to årene.

– Det er mye vanskeligere nå å komme i kontakt med fastlegen sin, sammenlignet med for ett og to år siden. Det ser vi på ventetiden på telefon og oppmøte hos både fastleger og legevakt, sier Leidal.

Grep må tas for å sikre at det er mulig å kombinere fastlegejobb med normalt familieliv, fastslår Venstre.

– Vi må vurdere kommunale fastlegeordninger, der Ullensaker kommune ansetter leger og gir dem normal arbeidstid, sier Leidal.

Kommunalt ansatte fastleger slipper administrative oppgaver og personalansvar.

– Her i Ullensaker etterspørres det av yngre leger som er inne i vikariater. Det er det de ønsker. De er forberedt på å tjene mindre penger enn de ville gjort som selvstendig næringsdrivende, sier Leidal.

Prøveordning

Gruppeleder i Ullensaker Venstre, Thorbjørn Merkesdal, håper den rødgrønne posisjonen i Ullensaker vil vurdere en prøveordning med kommunalt ansatte fastleger. Han etterspør en politisk diskusjon om hva det vil koste kommunen.

– Vi opplever at noen synes det kan gi en mer ryddig hverdag, spesielt om en er ung og i etableringsfasen. Det å starte for seg selv er mer risikabelt og mer arbeidskrevende, enn å være ansatt hos kommunen. Det kan fort være at vi vil lage en prøveordning og teste det ut en periode, sier Merkesdal.

Til årsbudsjettet for 2022 fikk Venstre med et vedtak om at kommunedirektøren i Ullensaker oppfordres til å søke statlige ordninger, som gir fastleger tilskudd til spesialistutdanning. Kommunen bidrar da med 20 prosent av kostnaden. Venstre mener det vil gjøre det lettere å tiltrekke fastleger til kommunen.

– Dette var noe som fastlegene selv uttrykte ønske om, da vi tok kontakt. Vi ber administrasjonen være flinke til å utnytte de mulighetene som finnes, sier Merkesdal.”

Les hele artikkelen her: Stine merker fastlegekrisen nærmer seg: – Ekstremt utmattende