Vi løfter rusreformen på nytt

Guri Melby
- Vi hadde en sjelden mulighet til å gå fra straff til hjelp i ruspolitikken, men Arbeiderpartiet viste dessverre sitt sanne jeg og stemte mot, sammen med Sp og Frp, sier Guri Melby. , Foto: Mona Lindseth

87 mennesker døde av overdoser i Viken i fjor. 22 flere enn i 2019 og nesten dobbelt så mange som i Oslo. På landsbasis var det flere dødsfall enn på tyve år. Ett av Venstres største gjennomslag i den blågrønne regjeringen, var rusreformen. Den ble skrotet av Arbeiderpartiet, men vi gir ikke opp kampen. Nå går vi sammen med Høyre, SV, Rødt og MDG og foreslår den på nytt.

 

Det går mot jul, ei tid som er ekstra vanskelig for dem som har det tøft fra før. Nok en gang er vi et samfunn i pandemi, hvor vi må holde avstand til hverandre. Derfor har det aldri vært viktigere å vise omsorg og medmenneskelighet. Det er på høy tid å gjennomføre en kunnskapsbasert og human rusreform, som erstatter straff med hjelp.

Norge er i Europa-toppen på overdosedødsfallstatistikken, og Viken er altså på Norgestoppen. Disse tapte livene er det fremste beviset på at dagens ruspolitikk er mislykket. En politikk hvor de som sliter straffes, med flere problemer og utenforskap som resultat.

Venstre vil legge forskning til grunn for å redde liv og å gi mennesker verdigheten tilbake. Vi vil gjennomføre en rusreform hvor mennesker som tas med små doser narkotika til eget bruk møtes av helsevesenet, ikke politi og domstol. Fordi straff skader og stigmatiserer, og hever terskelen for å be om hjelp. Omsorg og helsehjelp letter og bidrar til å løse rusproblemer.

Vi står sammen med halvparten av partiene på Stortinget når vi plukker opp igjen rusreformen som Ap sa nei til i vår, og løfter den til ny politisk behandling. Fordi det haster.

I motsetning til Ap, mener vi at hjelpen må være tilgjengelig også for folk som ennå ikke har utviklet et tungt misbruk. Og den må være uten trussel om straff. Hjelp virker bedre jo tidligere den settes inn, og bør ikke være reservert de få. Venstre og våre medforslagsstillere ønsker en rusreform for alle.

Flertallet i befolkningen ønsker seg en rusreform. Forskningen peker på den. FN anbefaler den. Holdningene våre til mennesker som sliter med rus har endret seg. Også i domstolene. Nå må også lovverket reformeres.

Venstre løfter rusreformen på nytt, og vi vil fortsette å kjempe til den er gjennomført.

 

Publisert på Amta.no 21/12-21