Magdalena Lindtvedt 50 år

Foto: Liv Aarberg

I dag fyller Magdalena Lindtvedt 50 år – ei engasjert, uredd og erfaren representant for Venstre.

Mangel på busstilbud i hjembyen i Småland i Sverige førte til at 15 år gamle Magdalena meldte seg inn i Svenska Centerundommen. Bestefaren, som var fagforeningsmann, skvatt nok over Magdalenas politiske valg, men han var nok veldig stolt av barnebarnet som valgte å engasjere seg politisk, for å løse opp i dårlig kollektivtilbud. At hun senere var leder for Svenska Centerungdommen fra 1996-1999 og at hun ble medlem av sentralstyret til svenske Centerpartiet og var første varamedlem til Riksdagen, må ha vært stort for både bestefar og resten av familien. Etter ledervervet i Centerparties ungdomsførbund var hun leder for den statlige utredningen om ungdomsdemokrati. Da Magdalena flyttet til Norge på grunn av kjærligheten, ble det politiske engasjementet med henne over grensen. I Norge har hun vært medlem av Lardal Senterparti, men byttet over til Lardal Venstre og var vara til kommunestyret i Lardal fra 2003-2007, og fast representant siden 2007. Fra 1. januar 2018 ble Magdalena representant i det nye kommunestyret i nye Larvik kommune. I årene 2016-2018 var hun fylkesleder for Vestfold Venstre og deltok med det på landsstyremøter og landsmøter i Venstre.

Magdalena er Larvik Venstres kommunestyrerepresentant, utvalgsmedlem og med i styret for Bølgen kulturhus, men først og fremt så er hun Larvik Venstres kloke, engasjerte, morsomme, rettferdige og iherdige gruppeleder.

I dag hyller vi Magdalena og takker henne for fantastisk innsats for Venstre og Larvik Venstre. Laget hadde ikke vært det samme uten deg!