Er du vår nye politiske rådgiver?

Oslo Venstres bystyregruppe
Foto: Mona Lindseth

Venstre er Oslos liberale og grønne parti. Vil du hjelpe oss å levere politiske resultater og vinne valget om to år?

Vi tilbyr en arbeidsplass i et spennende, hektisk og kreativt arbeidsmiljø. Oslo Venstres bystyregruppe består av fire valgte bystyrerepresentanter og ni vararepresentanter, hvorav gruppeleder og gruppenestleder er heltidspolitikere. I tillegg har gruppen per i dag et sekretariat bestående av gruppesekretær og én politisk rådgiver. Vi søker nå en ny person til rådgiverstillingen i 100 %, eventuelt to nye politiske rådgivere i deltidsstilling.

Arbeidsoppgavene for politisk rådgiver er først og fremst å støtte gruppeledelsen, fraksjonene og den enkelte representant i deres arbeid. Dette innebærer blant annet saksforberedelse til utvalgsmøter og bystyremøter, produksjon av artikler og innlegg for media og egne nettsider, og koordinering med partiorganisasjonen lokalt og nasjonalt. Oppgavene innebærer deltagelse i gruppens politiske og strategiske arbeid.

Gruppen vil på bakgrunn av innkomne søknader vurdere om det er hensiktsmessig med én person i en fulltidsstilling, eller om oppgavene skal deles i to deltidsstillinger. Det bes derfor om at søkere opplyser om hvorvidt de er aktuelle for både heltids- og deltidsstilling, eller bare én av delene.

Det søkes kandidater med stor arbeidslyst, gode samarbeidsevner og rolleforståelse. Kjennskap til Oslo kommunes politiske styringssystem vil være en fordel. Det bes om at søkere legger ved minst én skriveprøve, i tillegg til kortfattet søknad og CV til [email protected]. Det forutsettes at søkere har forståelse for Oslo Venstres politikk og organisasjon, og deler Venstres grunnsyn.

Arbeidssted for stillingen er Oslo rådhus. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Evt. overtid kompenseres gjennom avspasering/utvidet ferie. Tiltredelse 1. mars eller etter avtale. Lønn etter avtale.

Stillingen løper frem til 01.11.2023, med mulig forlengelse. Frem til dette gjelder tre måneders gjensidig oppsigelsestid.

For spørsmål om stillingen, kontakt gruppesekretær Kristin Dubland Marken på [email protected] eller telefon 926 94 014.

Søknadsfrist er 1. februar.