Uttalelse: Vi trenger en nasjonal kvitteringsordning i politiet

Politi Oslo patrulje
Kriminaliteten i Oslo går ned, mens ungdomskriminaliteten går opp. I et møte på Stortinget fikk rtingspolitikerne og representantene fra Oslo Venstre mange gode forslag til politiske tiltak som kan bedre situasjonen., Foto: iStock

Uttalelse fra hovedstyret i Oslo Venstre:

Å føre en liberal politikk innebærer å gi frihet til alle. Dokumentasjon på hvilke inngrep staten gjør i den enkeltes liv og frihet står sentralt i den enkeltes rett til å forsvare egne rettigheter og beskytte mot diskriminering.

Forskning viser at ungdom og voksne menn med minoritetsbakgrunn oftere blir stoppet av politiet enn andre. Slik etnisk profilering er et internasjonalt fenomen, og Norge kommer ikke utenom. Allerede i 2018 uttrykte FNs menneskerettighetsråd bekymring for etnisk profilering i politiet.

En kvitteringsordning er et tiltak som skal bidra til mindre stigmatisering av minoritetsungdom og høyere tillit til politiet. Ordningen går ut på at man mottar en kvittering dersom man blir stoppet av politiet. Kvitteringen skal inneholde informasjon om situasjonen og fungere som et bevis på at det faktisk har funnet sted. Ordningen bør også innrettes slik at man kan hente ut anonymisert statistikk over omfanget av slike kontroller.

Et flerkulturelt samfunn har et ekstra ansvar i å beskytte minoriteter fra rasisme og diskriminering. Når navn, utseende og religion avgjør hvordan man blir behandlet, har man ikke et fritt samfunn. En kvitteringsordning vil både gjøre det lettere å dokumentere omfang av etnisk profilering og diskriminering på individ og samfunnsnivå, og samtidig kunne virke bevisstgjørende for politimyndigheten.

Oslo Venstre vil:

  • Innføre en kvitteringsordning i politiet