Frogn Venstre har igjen gjennomført et godt årsmøte

Frihet og Muligheter
Foto: iStock

Tirsdag 18/1-22 gjennomførte Frogn Venstre sitt årsmøte på ærverdige Kumlegaarden i Drøbak. Det var 12 deltakere og ingen problemer med å opprettholde den forskriftsmessige 1-meteren. Fysisk møte gir oss bedre muligheter for debatt, og ikke minst bedre muligheter til å bli kjent med hverandre. Frogn Venstre har fått mange nye medlemmer i 2021 og flere av disse deltok på årsmøte.

Staselig besøk

Takket være den viktige teknologien fikk også vår tidligere partileder Trine Skei Grande deltatt på møtet. Hun holdt et like engasjerende innlegg som vanlig. Denne gangen om den norske skolens verdi for likestilling og kvinner i arbeid sin verdi for Norges rikdom.

«Det er ikke først og fremst olje som har gitt Norge rikdom. Det er at alle har samme rett til samme utdanning, og kvinner jobber. Se på Sverige. De har også god økonomi, uten olje. Men kvinnene jobber også der.»

 

Sist men ikke minst delte hun sine tanker om strøm. Klok som vi kjenner henne, tar hun et annet standpunkt til priskrisen på strøm enn det regjeringen vår gjør.

«Det er ikke økonomiske strømpakker som vil løse denne utfordringen. Vi må gjøre det mulig for alle å kunne redusere strømforbruket sitt og gi bedre kompensasjon til de som gjør ENØK-tiltak i boligen sin».

Men som sosialliberal utelukker hun naturligvis ikke at vi må gi økonomisk støtte til de som trenger det.

 

Valg av styre

Det ble, som sedvanlig, gjennomført valg av styre. Per Sætre Aas ble gjenvalgt som leder, og vi gratulerer. I styret får han med seg Therese Hofstad-Nielsen som nestleder, Preben Frostmann som økonomiansvarlig, Knut Houge og Line Stokholm. Varalisten er også spekket med dyktige folk; Gabriel Aaron Normann Bruun, Benedicte Søderholm, Alf Kaare Stokker og Per-Kristian Brock Mathisen. Venstres kjære, dyktige og trofaste Helge Gert Simonsen får i år lov til å tre av som revisor etter mange års tjeneste, og avløses av Thomas Johansen.

 

Politiske uttalelser

Årsmøtet vedtok hele 3 politiske uttalelser og vi hadde gode og engasjerende debatter rundt disse. Uttalelsene omhandler:

 

Den digitale utviklingen og de utfordringene det innebærer for enkelte brukergrupper.

Strømprisene – en stor belastning for store deler av befolkningen og næringslivet.

Økt kunnskap om kjernekraft.

 

De politiske uttalelsene blir publisert i sin helhet i nærmeste fremtid, og sendes inn fra lokallaget som forslag til årsmøtet i Viken Venstre. I Venstre skapes politikken på grasrota.

Årsberetninger og økonomi

Frogn Venstre har god økonomi og kommer til å gå neste valgkamp i møte med et godt utgangspunkt. Styret fikk mandat til å utarbeide et budsjett.

Frogn Venstre styre og kommunestyregruppas årsmelding ble vedtatt. Frogn Venstre kan se tilbake på et aktivt år til tross for koronapandemien som helt klart har lagt sine begrensninger på arbeidet. Mye aktivitet har vært i det digitale rom, men det har vært perioder med mulighet til å møtes for felles aktivitet. Det har vært gjennomført 7 styremøter, i tillegg til gruppemøter og medlemsmøter når det har vært smittemessig forsvarlig. Frogn Venstre er en sterk gruppe denne perioden, med minst en representant i alle utvalg. Det gir oss god anledning til å drive god Venstrepolitikk for frihet og muligheter for alle, og vi gleder oss til nesten 2 år til med dette laget i posisjon i Frogn Kommune.