Strømprisene – en stor belastning for store deler av befolkningen og næringslivet

pexels.com

Denne vinteren har vist at dagens markeds system for kjøp og salg av strøm ikke er forutsigbart og gir urimelige kostnader for hele samfunnet.

 

Venstre vil arbeide aktivt for å redusere og regulere strømkostnadene for husholdninger, næringsliv og kommune.

 

Venstre foreslår at strømprisene reguleres til et nivå som er akseptabelt for alle strømbrukere.

 

Venstre ønsker innføring av en prøveordning fra nå og til 2025 der strømprisene reguleres med en maksimalpris på 50 øre pr KWT eksklusiv nettleie i vintermånedene (november, desember, januar og februar).

 

Denne politiske uttalelsen er vedtatt av Frogn Venstres årsmøte, og vil også spilles inn som forslag til Viken Venstres årsmøte.