Ukraina vil bestå!

Ukrainamarkering i Tønsberg 5.3.22, Foto: Poppe-Holmdahl

Lørdag 5. mars ble det avhold en støttemarkering for Ukraina på Farmannstorget i Tønsberg. Dette var en tverrpolitisk markering, hvor de politiske partiene i Tønsberg og Færder markerte sin støtte til det Ukrainske folk og avsky mot Russlands invasjon.

Færder Venstres leder, Carl-Erik Grimstad, holdt følgende apell på vegne av venstrelagene i de to kommunene:

Vi er gode på 17.-mailtaler her i landet.
Jeg har seksti års erfaring med å høre våre foreldre og besteforeldre snakke om krig, fred og frihet. Til å begynne med var torget fylt av folk med tårer i øynene, med nære opplevelser av det å være okkupert. Med tiden fikk talene et stadig sterkere rituelt og distansert preg. Dagens unge må tilbake til oldeforeldre og tippoldeforeldres opplevelser for å danne seg et inntrykk av krigens forferdelser i eget land.

I dag har ordene fått en ny klang, vi kjenner alle på frykt, engstelse – men også på sinne, samhold, solidaritet og omsorg. Og så må vi huske at på en uke har tap av sivile liv i Ukraina antakelig vært like stort som det Norge led under andre verdenskrig.

Derfor sier jeg som Macron, Frankrikes president:

Vladimir Putin: Du lyver til deg selv. Det vil koste landet ditt stort. Russland vil ende opp isolert, svekket og rammet av sanksjoner veldig lenge.

Dette er en krig Russland aldri kan vinne. De massive, sterkt overlegne militære russiske styrkene kan vinne noen slag, ta noen byer, men aldri knekke det indre samholdet i et land med 42 millioner mennesker som i disse dager opplever en kampvilje uten sidestykke i nyere europeisk historie. Ukraina vil bestå!

Putin vet det, ukrainerne vet det og vi vet det: Russland kan aldri klare å holde og kontrollere dette landet! Skulle Putin og hans generaler ha et håp om det, måtte styrkene være ti ganger så store og til det strekker ikke Russlands ressurser til. For allerede nå skranter det med forsyninger, økonomi og moral i hæren.

Så har det vært sagt gang på gang, men som ikke kan gjentas for ofte: Russere er ikke Kreml! Russere er også innbyggere både i Norge og i Russland som vender seg bort i kvalme over hva despoten bak det lange bordet nå påfører verden og sine egne nittenårige gutter som intetanende har blitt del av et folkemord! Ta vare på befolkningen i vårt stolte naboland som har troen på et liberalt demokrati, enten de befinner seg i Murmansk, St. Petersburg eller i Norge.

Det fins håp, kjære venner!

For verst for Kreml er det samholdet som nå bygger seg opp i vår del av verden. Verst for Kreml er den kollektive avskyen som vesten nå møter invasjonen i Ukrainia med. Verst for Kreml er at EU vokser i betydning og enighet, verst for Kreml er den strøm av søknader som nå ser ut til å komme når det gjelder tilslutning til den nordatlantiske forsvarsalliansen. Og verst for Kreml er en stadig voksende russiske motstand mot invasjonen av slektninger og venner som invasjonen representerer…. En invasjon som forhåpentlig vil lede til Putins fordrivelse før han får gjort mer ugangn på vårt kontinent og påført sitt eget land et større stigma enn det det kan bære!

Det er kanskje en mager trøst for dem som står midt i denne kampen, men: et meget varmt sted finnes det et eget reservert rom for slike som Kremls herskere og Hviterusslands Lukasjenko. Og Satan venter på å ønske dem velkommen!

Putin vil falle!

Ukraina vil bestå!