Hvem skal representere Venstre i fylkestinget i Akershus?

Per Aage Pleym Christensen er leder for nominasjonskomitéen for Akershus valgkrets for fylkestingsvalget i 2023, Foto: Eidsvoll Venstre

Nominasjonskomiteen for Akershus valgkrets har startet arbeidet med å lage innstilling til fylkestingsliste i Akershus. Nå ber vi medlemmer og lokallag komme med innspill på navn dere ønsker skal stå på listen.

Nominasjonskomiteen for Venstres fylkestingsliste i Akershus ved valget 2023 inviterer medlemmer, lokallag og sideorganisasjoner til å komme med innspill og forslag på kandidater. Komiteen vil sette opp forslag til liste etter en helhetlig vurdering, der ulike hensyn veies opp mot hverandre. Vi ser frem til en god og konstruktiv prosess, der nominasjonsmøtet i september vil sette opp den endelige listen Venstre skal gå til valg med i 2023

For å sikre en mangfoldig liste oppfordrer nominasjonskomiteen spesielt til at det spilles inn unge, kvinner og ulike minoriteter.

Nominasjonskomitéen vil forespørre alle nåværende fylkestingsrepresentanter fra Akershus valgkrets om de ønsker å stå på liste igjen.

Kandidatpresentasjon

Onsdag 29. juni kl 20.00 er de som er interessert i en plass blant topp ti invitert til å presentere seg for organisasjonen. Hvordan skal de jobbe for å løfte Venstre i Akershus? Hva brenner de for? Kom. lytt og still spørsmål!

Meld deg på i Facebook-arrangementet.

Møtelenke: https://us06web.zoom.us/j/89520929632
Ringe inn: +47 2400 4735 eller +47 2400 4736. Møte ID: 895 2092 9632

Innkomne navneforslag

Fristen for innspill på navn var 24. april, se Innkomne forslag til fylkestingslista, og skjema for forslag til prioritering av navn.

Fristen for prioritering av navn var 1. juni.

Se innkomne prioriteringer av navn fra lokallag og medlemmer.

Se innkomne prioriteringer av navn fra lokallag.

Nominasjonskomitéen

Nominasjonskomitéen ble valgt av Viken Venstres årsmøte i mars 2022.

KOMITÉMEDLEMMENE:

Per Aage Pleym Christensen, leder. E-post: [email protected], telefon: 93025351
Ole Andreas Lilloe-Olsen
Jorunn Nakken
Inger Marie Fausa Aasberg, Viken Venstrekvinnelag
Én representant fra Unge Venstre

KOMITÉENS FREMDRIFTSPLAN:
  • 24. april: Frist for innspill for navn til valglista
  • I løpet av uke 17/18: Lokallagene vil få tilsendt alfabetisk liste over alle innkomne forslag for prioritering av de 10 øverste på lista.
  • 1. juni: Frist for prioritering av kandidater, med utgangspunkt i alfabetisk liste.
  • 1. juli: Frist for tilbakemeldinger/forslag på nominasjonskomitéens forslag til fylkestingsliste.
  • Medio august: Frist for presentasjon at komitéens endelige liste.