Bergstøl Andersen bommer om Kilden, Kunstsilo og demokratiet

Som fylkestingsrepresentant er jeg glad for at Sørlandets Kunstmuseum og Kilden tar på seg ledertrøya for å vise oss at også kunst- og kultursektoren har en sentral rolle i demokratiet. At Steinar Bergstøl Andersen bruker alle anledninger til å snakke ned Kunstsilo-prosjektet er ikke noe nytt, men det er allikevel trist.

Institusjoner som universiteter, museer og kultur- og kunnskapsarenaer er sentrale for å skape frivillighet, dialog og et levende sivilsamfunn. Derfor er det alltid slike institusjoner som angripes av de som vil skade demokratiet. Bergstøl Andersens undring til at Kilden og Sørlandets Kunstmuseum er blant arrangørene av Europakonferansen viser oss en sneversynt holdning til demokratiet.

Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, UiA og Cultiva er også med som arrangører av Europakonferansen. Det skal vi være glade for og stolte av. At aktørene som er så sentrale i demokratiet står sammen for å løfte viktigheten av demokrati og ytringsfrihet er en stor verdi og viser frem noe av det som er så vakkert med Agder. Vi er store nok til å ha spennende mangfold, men små nok til å få til gode samarbeid.

Jeg håper Bergstøl Andersen, som i tillegg til å være FrP-politiker leder hovedutvalget for kultur, frivillighet og folkehelse i fylket, tar seg tid til å revurdere sitt syn på kulturens plass i demokratiet. Jeg vet at Steinar heier på utvikling i Agder, den iveren bør også kunst- og kultursektoren få nyte godt av.

Jacob Haugmoen Handegard, fylkestingsrepresentant for Venstre