Tilpasset undervisning er mer enn å få jobbe på en annen side i boken

Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

I norske klasserom gis tilpasset undervisning først og fremst gjennom å la elever jobbe med ulike oppgaver i samme klasserom til samme tid. Og mange lærere bruker mye tid på å finne frem til gode oppgaver som kan tilpasses den ene og andre eleven. Men er dette egentlig tilpasset undervisning? Venstre mener nei!

Uttalelse vedtatt av fylkesstyret i Viken Venstre, 1. juni 2022

Tilpasset undervisning, krever at vi tør å slippe opp på tanken om at alle elever lærer på samme måte. Vi må ta forskning om læringsstiler og mennesketyper på alvor. Dette har man blant annet gjort med hell i den tyske skolen. Der går elevene samlet i tradisjonelle klasser de aller første årene av skolegangen. Deretter lages nye grupper eller klasser, basert på elevens læringsstil og sterke sider. Noen er sterkere i praktiske oppgaver, andre sterkere i de mer akademiske. På denne måten får elevene en skoledag tilpasset deres forutsetninger og talenter, og lærerne får mer homogene elevgrupper. Dette gjør igjen tilpasningen av fagstoffet enklere for læreren.

Venstre vil gjøre det enklere for skoler å dele elevene etter måten å lære på, fremfor bostedsadresse eller andre kriterier som ikke har rot i målet om tilpasset opplæring for alle elever i norsk skole