Drammen Venstre pådriver for utelivet i Drammen

Venstres initiativ sørger for at utelivet i Drammen nå primært kan bruke sin arbeidstid bak baren for å skjenke drikkevarer, og ikke bak PCen for å skrive søknader og bestille lydmålinger.
Det gjør også at næringslivet kan være trygge på at det er nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder, og det gjør at det er lydnivå hos naboer (målt ihht Norsk Standard) som gjelder, og ikke på uteservering. Dette er i tråd med hva utelivet har bedt om.
Venstre vil gjerne ha enda mer liberale rammer for skjenking, men det bør i så fall komme gjennom at staten løser opp i sine regelverk, og at vi får en veileder som bransjen også stiller seg bak (ergo å starte opp igjen arbeidet som kollapset i 2009 hvor bransje og helsemyndighet skulle finne en felles enighet). Vi krysser fingrene for dette, og så ser vi fram til å følge med på hvordan dette slår ut i Drammen fram til helhetlig revidering i 2024.
Takk til AP, MDG, SP, FRP, H, NTB og KRF som ble med på dette kunnskapsbaserte og næringsvennlige vedtaket, og tusen takk for alle som har bidratt med innspill og kunnskap utenfra i prosessen.

https://www.drm24.no/politikk/gjorde-helomvending-i-desibelsaken-skal-for-det/135667?fbclid=IwAR1QkXKdf_PQMHZcxvJz6LsG2VQbzTQDAtkQGVj-sPBJypOcx3_bwhj3hz0