Bør ikke folk i Hurum få lavere strømregning?

Njål Vikdal, kommunestyrerepresentant i Asker Venstre etterlyser i et debattinnlegg i Røyken og Hurum Avis en mer åpen prosess rundt kommuneadministrasjonens foreslåtte salg av 51 prosent av strømnettet i Hurum. Avtalen som er foreslått gir ikke nødvendigvis mest for Hurums innbyggere, og hele kommunestyret burde få ta stilling til alternativer til den, ifølge Vikdal.

Her er Njål Vikdals innlegg i sin helhet:

Faksimile fra Røyken og Hurums avis, nettutgave 12. juni 2022

“51 prosent av strømnettet i Hurum er foreslått solgt. Vil hver husstand i Hurum få 2 832 kroner lavere «strømregningen» (nettleie) som følge av dette?

Administrasjonen har fremmet til kommunestyret at 51 prosent av gamle Hurum Nett (omdøpt til Asker Nett AS) skal selges til Glitre Nett (Glitre Energi Nett AS).

Andre avtaler kunne vært inngått. Gjennom et salg av 100 prosent av aksjene, eller en fusjon hvor Asker byttet til seg aksjer i Glitre Nett, ville innbyggerne i gamle Hurum få redusert nettleien betydelig.

En typisk innbygger i gamle Asker, med 20 000 kWh forbruk, har en nettleie som er 2832 kroner lavere per år hos Elvia (tidl. Hafslund) enn det en nettkunde i Hurum Nett har (kilde: NVE). En innbygger i Drammen, med Glitre Nett som nettleverandør, har en nettleie som er 2350 kroner lavere enn en innbygger i Hurum.

Samlet sett utgjør denne forskjellen 15-20 millioner kroner per år for innbyggere og næringsliv i gamle Hurum. Over en ti-årsperiode utgjør dette over 150-200 millioner kroner i ekstra «skatt» på Hurum-innbyggere i nye Asker.

Disse forholdene er ikke drøftet i saksframlegget som formannskapet og kommunestyret har fått av av kommunedirektøren. At kommunestyret ikke er gjort oppmerksom på dette er ikke tillitsvekkende, særlig siden forholdet er delvis beskrevet i avtalen mellom Hurum Energi og Glitre Nett. Denne avtalen er unntatt offentligheten inklusive presse og kommunestyrets medlemmer som ikke sitter i formannskapet.

Vi folkevalgte kan ikke fatte en beslutning uten at hele kommunestyresalen er innforstått med salgsavtalens konsekvens for innbyggerne i gamle Hurum. Som folkevalgt i Asker mener jeg at kommunens primære ansvar er å tilby gode og effektive tjenester til våre innbyggere.

Saken om salg av 51 prosent av Hurum Nett bør derfor sendes tilbake til administrasjonen med bestilling av en drøfting av hvordan nettleien til innbyggerne i gamle Hurum vil utvikle seg ved salg av 51% eller 100 prosent av aksjene, eller ved en fusjon. med et større offentlig eid nettselskap.”