Innlandet må bli mer grønt og sirkulært

Skal vi sikre oss en grønn fremtid må vi utnytte ressursene våre mer bærekraftig og gå fra en bruk-og-kast økonomi til en sirkulær økonomi. Allerede i Juli hadde verden brukt opp jordas ressurser for i år. Vi i Venstre vil sikre at kampen for å sikre økt økonomisk vekst og velstand må skje på naturens tålegrense. Her kan innlandet gå foran for mer gjenvinning og sirkulær økonomi.

Selv om ressursene er begrensede er mulighetene store. I samarbeid med ulike sektorer som næringslivet og forskningsinstitusjonene må vi finne løsninger som sørger for mer gjenvinning av ressursene. Da må også politisk hold sørge for at det er lønnsomt.

Bioenergi -og drivstoff er helt sentralt for et fylke som Innlandet. Å utnytte de avfallene vi har fra husholdningene, landbruket og industri må bli bedre og mer sentral del av energiforsyningen i verden. Da må vi sikre større forskning og innovasjon på området, samtidig sørge for at det er lønnsomt for næringslivet og landbruket å etablere egne bioenergianlegg.

Det må også bli enklere for folk å resirkulere i egne husholdninger. Vi i Innlandet Venstre ønsker en regional utvikling der gjenvinningsstasjonene i større grad kan resirkulere og gjenvinne ressurser til utnyttes bedre. Samtidig som dette skjer må vi legge til rette for at produsentene produserer produkter som gjør det enklere å resirkulere for folk og gjenvinningsstasjonene. Dette vil være bra for klima og næringslivet.

Vi i Innlandet Venstre vil ha en grønn og sirkulær fremtid! Da må vi sørge for at vi utnytter ressursene mer bærekraftig og skjer på naturens ressurser. Det må bli enklere å gjenvinne.