Stilling som fylkessekretær i Innlandet Venstre (Engasjement)

Innlandet Venstre søker etter fylkessekretær i inntil 50% stilling fra 1.10.2022-1.10.2023 med mulighet til forlengelse.

Fylkessekretærens oppgaver vil delvis være knyttet til en funksjon som gruppesekretær for Innlandet Venstres fylkestingsgruppe, og delvis som sekretær for fylkesstyret i organisasjons- og
kommunikasjonsarbeid. Fylkessekretæren får også en knutepunktsfunksjon opp mot Venstres lokallag i Innlandet.

Som person er du initiativrik og løsningsorientert, og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre. God kommunikasjons- og formidlingskunnskap er viktig, og kunnskap om bruk av sosiale medier er et krav. Personlig egnethet vil bli vektlagt i ansettelsen.

Vi ønsker en person som kjenner til fortrinn og utfordringer for Innlandet, har arbeidserfaring og kjennskap til politiske prosesser. Det er ikke en forutsetning at du er medlem i partiet, men du må
kunne stå inne for Venstres verdigrunnlag og politiske profil.

Stillingen forutsetter reising, noe kveldsarbeid og en sjelden gang helgearbeid. Arbeidssted vil i hovedsak være hjemmekontor. Lønn etter avtale.

Ta kontakt med fylkesleder Sjur Skjævesland på telefon 917 57 926, eller e-post [email protected], for spørsmål om stillingen.

Kortfattet søknad og CV sendes til [email protected] innen 19.09.22