Uttalelse: Bredere og tryggere adgang til bruk av cannabis som medisin

Foto: Flickr/Marco Verch Professional Photographer

Medisinsk bruk av cannabis er et trygt alternativ for mange pasientgrupper som ikke oppnår tilstrekkelig resultater med etablert praksis. Formelt sett er adgangen for utskriving av cannabis til stede, men vi ser at bruken ligger langt under andre europeiske land. Mange pasienter velger å oppsøke behandling andre steder i Europa, for egen regning og risiko.

Vedtatt av Viken Venstres årsmøte 17. september 2022

Cannabis er ingen vidunderkur, og har ikke gått den tradisjonelle veien et legemiddel utvikles på. Det finnes allikevel tilstrekkelig kunnskap til å si at cannabis bidrar positivt i mange pasienters sykdomsforløp. Medisinens risikoprofil er kjent og håndterbar. For mange smertepasienter er det et effektivt alternativ til opiater og forskning dokumenterer at mange kan trappe ned bruken av disse til fordel for cannabis. Internasjonalt benyttes medisinen for sykdommer så forskjellige som Parkinsons, spiseforstyrrelser, kreft og posttraumatisk stresslidelse.

I Norge er det kun spesialister på sykehus som kan skrive ut den mest effektive medisinen, som inneholder det psykoaktive stoffet THC. Alle leger med rekvireringsrett for gruppe A (avhengighetsskapende medisin) kan skrive ut den lettere varianten CBD. For noen få pasientgrupper kan det gis refusjon for medisinkostnadene, men for de aller fleste må alle kostnader dekkes personlig. Samlet sett gjør dette at antall pasienter i Norge er veldig lite, og kompetansen på behandlingen tilsvarende.

Cannabis i seg selv er et ikke-giftig stoff som tolereres godt av kroppen. Det har en kjent bivirkningsprofil og man har god oversikt over mulige interaksjoner med andre medisiner. Det er kjent at enkelte tilstander gjør at man ikke bør benytte cannabis, som for eksempel historikk med psykoser. Dette er normale forhold for alle legemidler; bivirkninger finnes og det er indikasjoner som tilsier at det ikke bør brukes. Administrert forsvarlig gjennom en lege, vil disse forholdene være under kontroll.

Viken Venstre vil at det skal bli lettere for pasienter i Norge å få behandlingen de trenger og ønsker. Vi vil at det etableres et nasjonalt pilotprosjekt hvor alle leger med rett til å skrive ut B-preparat skal kunne skrive ut cannabis. Vi vil at dette baseres på det danske pilotprosjektet, hvor flere tusen pasienter i dag får god behandling.