Støtter russiske lokalpolitikere mot Putin

Foto: Johan Malvik

De siste dagenes dramatiske utvikling og påfølgende demonstrasjoner i Russland viser hvor viktig det nå er å stå sammen og være tydelige på å støtte demokratiske krefter og ytringsfrihet.

I St. Petersburg, Putins hjemby, og Moskva, er det flere politikere som nå våger å stå opp imot Putin og hans regime. Samtidig har mange mennesker tatt til gatene og protestert, demonstrert, og sagt kraftig i fra at de fordømmer Russlands krigføring i Ukraina. I denne situasjonen er en støtteerklæring det minste vi kan med. Protestene fortjener vår oppmerksomhet og respekt!

Som en av de lokale russiske politikerne sa: – Vi kan i hvert fall gi en offentlig uttalelse. Og det er det og vi gjør.

 

Ordfører,

Det er nå mer enn et halvt år siden Putins Russland invaderte demokratiet Ukraina og gjennom sin brutale angrepskrig. Titusener av menneskeliv, både militære og sivile, er drept og bebyggelse og infrastruktur i mer enn en femtedel av Ukrainas territoriet er totalt ødelagt. Og vi får stadig nye bevis på grufulle krigsforbrytelser. FN mener at Russlands angrep har ført til at mange som 10 millioner ukrainere har blitt tvunget til å flykte i frykt eller som resultat av systematisk bombardement av sivile områder. Mange av disse flyktningene har i perioder opphold i Ullensaker, hvor vi forsøker å bidra så godt vi kan, både gjennom det kommunale hjelpeapparatet og frivillige.

Vi skulle alle ønske at vi kunne gjøre så mye mer, men vi må benytte de mulighetene vi har. Norge, sammen med en lang rekke andre land, har besvart Ukrainas demokratisk valgte presidents bønner om humanitær hjelp og våpenhjelp. Slik har vi bidratt til å sette landet i stand til å forsvare seg stadig mer effektivt. Og gjennom å slutte opp om sanksjoner legger vi press på Russlands evne til å drive deres krigsmaskin.

Den siste tiden har vi sett at Ukraina har fremgang på slagmarken og har frigitt store deler av eget land fra okkupasjonsmakten. Dette gir håp til Ukrainas befolkning og oss som støtter deres frihetskamp.

En kamp som ikke bare foregår i Ukraina. Også i Russland kveler regimet alle forsøk på opposisjon, og det er forbundet med store menneskelige kostnader og fare for alvorlige sanksjoner å tale Putin imot. Da gir det ytterligere håp at det nå også kommer noen modige stemmer, gjennom lokalet folkevalgte i St. Petersburg og Moskva som nå har stått opp og offentlig krevet at Putin må kastes, krigen må avsluttes og de russiske styrkene må trekkes tilbake. De første av disse har i skrivende stund allerede blitt dømt for sine handlinger. Dette er heltemodig, og disse folkenes initiativ avkrever vår respekt og støtte.

Ordfører, vi skulle alle ønske at vi kunne gjøre så mye mer enn det vi allerede bidrar med. Og det samme ønsket kjente nok en av de lokale russiske politikerne da hun sa;- «Vi kan i hvert fall gi en offentlig uttalelse. Og det er det vi gjør».

Ordfører, jeg ber derfor at kommunestyret i Ullensaker samler seg om følgende:

Vi, de folkevalgte i Ullensaker kommune, uttrykker med dette vår støtte til de av våre kolleger i Russland som våger å stå opp imot Putins krigføring i Ukraina og som ytrer deres krav om Putins avgang. Vi håper at deres rett til ytringsfrihet, mot og initiativ fører fram og at det igjen blir fred.

Thorbjørn Merkesdal, Jessheim, 27/9-2022