BEATE MARIE JOHNSEN TOPPER LISTA!

Mona Hauglid

BEATE MARIE JOHNSEN PÅ TOPP FOR VENSTRE! I AGDER!

Beate Marie Johnsen (59) fra Farsund er innstilt på topp på Venstres liste til fylkestingsvalget i 2023. Hun er utdannet fysioterapeut, har arbeidet både i privat og offentlig helsevesen og leder i dag Lyngdal Frivillighetssentral. «Jeg er veldig motivert for å gå på en tredje periode i fylkestinget for jeg har fremdeles mye ugjort i politikken”, sier Johnsen, som har et sterkt engasjement for ungdommen, klima/natur og likestilling. Hun elsker katter og alt som spirer og gror. Hun er nå både gruppeleder og medlem i fylkesutvalget. Tidligere har hun vært leder av Farsund Venstre og har vært medlem i kommunestyret.

Som nr to på Venstres liste innstiller nominasjonskomiteen Ivar Bergundhaugen (48) fra Tveit i Kristiansand. Han er utdannet offiser og arbeider i Luftforsvaret.

Bergundhaugen er inne i sin andre periode i bystyret i Kristiansand der han er gruppeleder og medlem i arbeids- og inkluderingsutvalget. Han var tidligere med i formannskapet og i fellesnemda for kommunesammenslåingen.» Jeg engasjerte meg i politikken utpreget opptatt av det grønne», sier Bergundhaugen. »Det er jeg fremdeles, men jeg brenner for de som liten eller ingen stemme har, som Odd Einar Dørum sier. Det vil jeg gjøre hvis jeg kommer inn i fylkestinget».

Med blant topp tre er Per-Helge Aldersjøen Kalvehagen (39).Han bor i Grimstad, men er født i Lyngdal og er utdannet barnevernspedagog. Han er nå fylkesleder i Agder Venstre.

«Fra barnehage til universitet vil jeg jobbe for at barn og unge voksne skal ha like muligheter til å lykkes uavhengig av tilhørighet, kjønn, bakgrunn og økonomi», sier Kalvehagen. Videre mener han at Norge som nasjon og Agder som region har mye å bidra med innen klima- og miljøpolitikken og i omstilling til en grønn fremtid. «Oppvekstvilkår, psykisk helse og det grønne skiftet, er min hovedmotivasjon for å engasjere meg i politikk», sier Kalvehagen.

Videre blant Topp 10 følger:

  1. Tone Lise Avdal, Bykle
  2. Sara Ruud Sægrov, Risør
  3. Trym Braathen, Kristiansand og UV
  4. Nertila Stringa, Birkenes
  5. Pål Koren Pedersen, Arendal
  6. Morten Leuch Elieson, Kristiansand
  7. Iselin Bøge Rom, Kristiansand