Nominasjonskomiteens begrunnelse

Asker Venstre har tradisjon for å løfte frem gode lokalpolitikere.  De siste årene har vi hatt folkevalgte med lang erfaring, pågangsmot og en solid kontaktflate. Våre fremste folkevalgte har lagt ned mye arbeid og skapt mye god lokalpolitikk.

 

Venstre har den siste tiden hatt medlemsvekst, og her finner vi flere navn med gode ideer og visjoner for partiet. Nominasjonskomiteen har i år hatt mange å velge blant for å sette sammen et best mulig team til neste års valgliste. Vi har flere som ønsker å stå på Asker Venstres liste, enn det er plasser tilgjengelig. Dette lover godt for veien videre.

 

Her er de fire viktigste punktene nominasjonskomiteen har lagt til grunn for sin vurdering:

 

1. Politikk

Vi ser etter den gode politikeren. Den med et tydelig politiske prosjekt, store visjoner, og evne til å være en sterk tillitsvalgt. Vi ser etter politikere med erfaring, og vi ser etter nye talenter. Vi ønsker oss bredde, både politisk og i form av hvordan sakene jobbes fram. Vi ser etter de som klarer å målbære Asker Venstre sine verdier og politiske program. Vi ser etter de som klarer å fremme Asker Venstre inn i samarbeidet med posisjonen den neste perioden, og på den måten sikre oss både gjennomslag og makt til å få gode Venstre-saker inn i samarbeidet.

 

2. Bygge et sterkt team

Vi ønsker et bredt sammensatt team som skal jobbe i valgkampen, og sammen i kommunestyret etterpå. Dette teamet må kunne jobbe sammen, snakke sammen, hjelpe hverandre med saker og mediehåndtering. Venstre er et lite parti, og vi mener rett sammensetning av teamet blir viktig for å lykkes både med valgkamp og i samarbeid med posisjonen etter valget.

 

3. Motivasjon og drivkraft til å stå i jobben

Vi ser etter kandidater som har motivasjon og innsatsvilje nok til å stå på både i valgkamp og i kommunestyret etterpå. Vi ser etter drivkraft til å skape politikk, gjennomføre, kommunisere med media, bidra i et team og samarbeide med lokallaget.

 

4. Solid bredde på kandidater

Vi vet at bredde i teamet gjør sannsynligheten for å lykkes større. Vi må få fram både unge og eldre kandidater, ha riktig kjønnsbalanse og ha forskjellige politiske stemmer med. Forskjeller gjør godt! Vi vil at teamet skal ha geografisk spredning. Det er viktig at hele kommunen representeres på Asker Venstre sin liste.

 

Som nominasjonskomite har vi i vårt arbeid hatt gleden av å være i kontakt med mange av medlemmene i Asker om ønske om å stå på lista. Vi har også hatt lengre samtaler med toppkandidatene, og de har delt både utfordringer og sine visjoner for den neste perioden. Vi har forsøkt å avveie en rekke hensyn i vårt forslag til liste. Komiteens medlemmer har hatt ulike vurderinger, men vi har klart å jobbe oss fram til en enstemmig liste. Slik vi ser det har vi nå et meget sterkt og bredt sammensatt lag av politikere som kan trekke mange til valgurnen og ikke minst gjennomføre Venstres politikk for en god utvikling i Asker.

Som nominasjonskomite takker vi for tilliten vi har fått fra styret til å foreslå en liste. Nå er det opp til medlemmene å ta en endelig avgjørelse på Asker Venstres liste for kommunevalget i 2023.

 

Nominasjonskomiteen 13. oktober 2022

Jostein F. Tellnes (leder)

Andreas Hafslund (nestleder)

Lisbet Landfald

Lasse Narjord Thue

Elsie S. Enger

Marianne Ø. Arctander

Ingvild T. Vevatne