Ekstraordinært årsmøte

Mandag den 31. oktober 2022 kl. 1730 – 1800

Partikontoret på Tinghaug, Tinghaugveien 16, 3140 Nøtterøy

Saksliste:
1. Åpning og konstituering
2. Godkjennelse av innkalling og saksliste
3. Valg av nominasjonskomité
4. Valg av valgkomité