VI VIL HØRE DIN MENING

Høst i Eikeveien
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Vi inviterer til folkets spørretime, torsdag 17.11.2022.

Hva vil du at vi som kommunepolitikere skal gjøre for Færders innbyggere?

Kom på folkemøte i kommunestyresalen på Tinghaug, torsdag 17.11 kl 19:00

Samtlige politiske partier i Færder stiller – men vi skal stort sett forholde oss stille og lytte til hva færderfolket ønsker å si.

Vi ønsker å høre hva du er opptatt av, og hva vi lokalpolitikere bør ta med oss i partiprogrammene for neste kommunestyreperiode etter kommunevalget 11.september 2023.

Partienes partiprogrammer for neste periode skrives i disse dager, og nå vil vi vite hva som er viktig for deg som innbygger i kommunen vår.

Hva mener du for eksempel om:

  • Barnehage- og skoletilbudet i kommunen?
  • Eiendomsskatt og andre kommunale skatter?
  • Boplikt og bostedsattraktivitet?
  • At tidligere Tjøme kommune er glemt og nedprioritert etter sammenslåingen, eller får øya for mye oppmerksomhet?
  • Utviklingen av Teie torv og områdene rundt, og bør vi fremdeles ha gratis parkering?
  • At kommunens avgifter kan øke, eller at kommunes tjenester reduseres?
  • Strandsonen; er reguleringsbestemmelsene for strenge eller må vi stramme inn?
  • Vi skal tillate bygging av vindmøller og solcelleparker utenfor kysten vår?
  • Fremkommeligheten for myke trafikanter, og infrastrukturen ellers?

Eller har du kanskje synspunkter på helt andre spørsmål.

Alle kommunens partier stiller for å høre og svare på det du er opptatt av, før vi avslutter med en paneldebatt.

Velkommen

Utsikt mot Færder Fyr