Ring 1 – et gufs fra fortiden

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen og bystyrerepresentant Marit Vea
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen og bystyrerepresentant Marit Vea, Foto: Oda Scheel / Baard Salvesen

Venstre foreslår både i Oslo bystyre og på Stortinget at Oslo kommune skal overta ansvaret for Ring 1 i Oslo sentrum, og Rv. 4 Trondheimsveien i Groruddalen.

Veiene har lenge hatt behov for en oppgradering, men med sentral styring har fremdriften gått sakte.

Hammersborgtunnelen langs Ring 1
Hammersborgtunnelen langs Ring 1

– Ring 1 er på mange måter et gufs fra fortiden. Her er det en firefelts motorvei midt i sentrum som skaper en enorm barriere for fotgjengere og syklende. Det er nesten umulig å skape en god, grønn byutvikling i sentrum når den veien ligger sånn som den gjør, sier bystyrerepresentant Marit Vea.

Venstre vil dimensjonere ned ringveien og redusere biltrafikken. Vi vil også stoppe statens planer om å bruke anslagsvis tre milliarder kroner på å enke Hammersborgtunnelen på Ring 1 under det nye regjeringskvartalet.

Trondheimsveien vil Venstre bygge om til en miljøgate, med trikk fra Sinsen og nordover, for å sikre bedre forhold for tusenvis av støyutsatte beboere i Groruddalen. Dette er viktige tiltak i kampen om å skape en grønnere og mer levende by for alle innbyggerne i Oslo.

Riksvei 4

Stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen, viser til at Oslo kommune overtok både Rv.i 168 Bogstadveien og Ring 2 i 2010.

– Dette har byen håndtert veldig bra. Veiene har fått en stor og nødvendig opprustning, og nå fungerer de mye bedre enn de gjorde før, sier Elvestuen.

En forutsetning for at ansvaret for veiene skal overføres til Oslo kommune er at det følger med midler som sikrer at kommunen kan følge opp arbeidet med investeringer og vedlikehold.