Frist for innspill til nytt fylkesprogram er 31.januar

På bildet ser vi bak fra venstre Iselin Bøge Rom (nr.10), Ivar Bergundhaugen (nr.2), Per-Helge A. Kalvehagen (nr.3), Trym Braathen (nr.6) og Morten Leuch Elieson (nr.9). Foran har vi Sara Sægrov Ruud - V (nr.5) og Beate Marie (nr.1). Tone Lise Avdal (nr.4), Nertila Stringa (nr.7) og Pål Koren Pedersen var ikke tilstede, Ragnhild Wennberg

Programkomiteen vil minne om at fylkesprogrammet er på høring. For å få med oss de beste sakene og viktigste tiltakene ønsker vi flest mulig innspill og kommentarer.

Det er altså fremdeles mulig å komme med dine innspill til programmet, og vi setter fristen for å gi innspill til 31. januar.

Etter innspillene fra medlemmene er bearbeidet legger programkomiteen frem et andreutkast for årsmøtet 4.mars. Der vil det også være mulig å komme med endringsforslag før det endelige programmet vedtas.

Alle kommentarer og endringsforslag sendes til: Beate@politiker.agderfk.no

Programkomiteen har bestått av: Beate Johnsen (leder), Morten Leuch Elieson, Øyvind Mikkelsen, Anita Vestøl og Kim Fangen.