Årsmøte i Kragerø Venstre

Velkommen til ÅRSMØTE i onsdag 25.januar kl.18

Rådhuset møterom 2.etg.

Vanlige årsmøtesaker.

Valg av delegater til fylkesårsmøtet.

Styret