Åpent møte om energiomstilling i Bærum kommune

Foto: Johan Malvik

Bærum Venstre gjennomførte et vellykket møte på Oksenøya skole mandag 16. januar.

Her kan du laste ned presentasjonene som ble brukt på møtet.

Programmet var som følger:

 1. Velkommen til nye Treklang: Hvilke klima- og energitiltak inngår i dette flotte sambruksanlegget?
  Ved Jørgen Molvig, tjenesteleder byggherre, Bærum kommune
 2. Hva er status for energibruk og omstilling i Bærum kommune? Hvilke mål styrer vi mot?
  – Hva med klimaregnskapet, inkluderer det privat sektor, dvs deg og meg? Hva forventes av den enkelte?
  Ved Terje Trovik, direktør for Organisasjon, styring og utvikling + Petter N Haug Sandbu, tjenesteleder Eiendom, Bærum kommune
 3. Hvordan kan jeg bidra til omstilling? Energikostnader i transport og bygg
  – Sammenhengen mellom energibruk og klima-/ naturkrise. Skjulte og synlige kostnader
  – Energisikkerhet og bærekraft, to sider av samme sak?
  ved Dag A. Høystad, avdelingsleder energi, klima og internasjonalt, Naturvernforbundet
 4. Store endringer i energipolitikken. Hvilke støtteordninger og insentiver er på plass, og hvilke kommer?
  – Hvilke omlegginger som bidrar til omstilling berører vanlige boligeiere? Tiltak for energieffektivisering
  – Hvordan blir betingelser for fjernvarme og for produksjon av lokal solstrøm?
  – Mine prosjekter og erfaringer hjemme på Østerås
  Ved Eystein C. Husebye og Hulda Tronstad

1. Velkommen til Treklang Bærum kommune JM

2. Energiomstilling Bærum kommune TT

3. Energiomstilling Naturvernforbundet DAH

4. Åpent møte energiomstilling Bæum Venstre ECH HT