Lier Venstres styre 2023

Årsmøtet i Lier Venstre, 29. januar 2023, har valgt følgende styre for lokallaget

Lier Venstres styre for 2023 ser slik ut:

  • Tor Kristen Haugen, Nordal (leder)
  • Caroline Thorbeck, Høvik (nestleder)
  • Per-Olav Sørhus, Lierbyen (kasserer)
  • Nina E. Johnsen, Sylling (styremedlem)
  • Ove Meidell Borgersen, Sylling (styremedlem)

 

Varamedlemmer:

  • Frode Olsen, Lierskogen (1. vara)
  • Maria Løkstad Grande, Hennummarka (2. vara)
  • Semra Ugur, Engersand (3. vara)

 

Gruppeleder Tove Hofstad tiltrer styret på vegne av kommunestyregruppa, uten stemmerett.

 

Kontaktinformasjon:

 

Styreleder Tor Kristen Haugen

Telefon: 900 64687

Epost: [email protected]

 

Nestleder Caroline Thorbeck

Telefon: 458 36671

Epost: [email protected]

 

Gruppeleder Tove Hofstad

Telefon: 908 72453

Epost: [email protected]