Velkommen til Fylkesårsmøte 4.mars i Mandal !

Velkommen til fylkesårsmøtet i Agder Venstre 2023 Lørdag 4. mars

Sted: Mandal Hotell, Sandskargata 33 – vegg i vegg med Mandals kulturhus Buen.

Fylkesårsmøtet starter kl. 09.30 med registrering. Vi tar sikte på å avslutte senest kl 18.00

Vi får besøk av vår egen stortingsrepresentant Ingvild Thorsvik. Emma Lind fra Venstres Sentralstyret, rådgiver for stortingsgruppa Paal Kvassheim og Christian Herzog og Robert Vidhammer fra Venstres Hovedorganisasjon.

Vi setter stor pris på rask tilbakemelding på hvem som deltar fra de ulike lokallagene, for å kunne gjøre en mest mulig riktig bestilling til hotellet. Ettersom det finnes lokallag som fortsatt ikke har avholdt årsmøte, ber vi om at disse bekrefter antall nå. Delegater skal velges på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.

Alle medlemmer skal ha fått mail med invitasjon. Her ligger det også en påmeldingslenke. Frist for påmelding er 17.februar.

Vi gleder oss skikkelig til å se dere alle sammen!

Med vennlig hilsen styret

Er det noe du lurer på så er det bare å ta kontakt med fylkessekretær Anita Vestøl på 93467409 eller mail: [email protected]

Mer informasjon og oppdatert møtebok finner du fortløpende på denne siden.

Innkallingen finner du her

 

Her er siste utkast til fylkesprogram for Agder Venstre 2023-2027. Programmet skal behandles og vedtas på forestående fylkesårsmøte 4.mars.

Vi ønsker at dere behandler programmet i lokallagene og forbereder innspill og endringsforslag til årsmøtet. Send gjerne dette skriftlig slik at vi kan jobbe mer effektivt. Vi har litt tidspress under møtet. Endringsforslag må merkes med; Kapittel, side og linjenummer. Sendes på mail: [email protected]

Er det noe dere lurer på så ta kontakt med fylkessekretæren Anita V. på mail: [email protected] eller mobil: 93467409