Mobilitetsplanen krever modige politikere!

Mobilitetsplanen skal bidra til at vi sykler og går mer, forurenser mindre og at vi forflytter oss mer effektivt, skriver kommunestyrerepresentant Peder Sunde i Sandefjord Venstre.

 

kvinne sykler i gate
Erfaringene med bypakker og belønningsavtaler er at de er svært lukrative for lokalbefolkningen. Det ville være meningsløst for Sandefjord å la en slik mulighet gå til spille, bare fordi politikerne her mangler ryggrad til å lede kommunen inn i fremtiden, skriver Peder Sunde. (Illustrasjonsfoto: Most photos)

Sandefjord kommune er en attraktiv kommune for både folk og næringsliv. Dette gjør at kommunen vokser, og med det kommer et behov om utbedring av infrastrukturen. Gjennom mobilitetsplanen for Sandefjord skal det avgjøres hvordan fremtidens Sandefjord skal se ut, og hvordan det vil være å bo og drive næring her.

Derfor er det viktig at mobilitetsplanen er helhetlig, langsiktig og kommer befolkningen til gode. Den skal bidra til at vi sykler og går mer, forurenser mindre og at vi forflytter oss mer effektivt. Ingen liker å stå i bilkø. Og det er særdeles viktig at innbyggerne i kommunen må få mest mulig igjen for hver krone brukt.

Trenger statens bidrag
For å oppnå dette er det nødvendig at staten tar størst mulig del av investeringene som trengs. Dette forutsetter at det inngås en byvekstavtale eller en belønningsavtale, som igjen forutsetter egenfinansiering, ofte i form av bompenger.

I forkant av hver eneste bypakke og byvekstavtale har det vært uro og usikkerhet i befolkningen, på grunn av innkreving av bompenger. Det ble sågar et brakvalg for egne bompengeparti i kommunevalget 2019. Nå er disse mer eller mindre borte.

Peder Sunde

 

Svært lukrativt
Erfaringene med bypakker og belønningsavtaler er at de er svært lukrative for lokalbefolkningen, fordi du får mye mer igjen enn det du selv legger i potten.

La oss ta Grenland som eksempel: Grenland har siden 2013 mottatt 780 millioner kroner (!) i statlige tilskudd gjennom belønningsavtalen. Bare i 2022 ble de tildelt 63,8 millioner kroner i belønningsmidler og 21,3 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport.

Modige politikere
Befolkningen i Grenland kan takke modige politikere som sto rakrygget gjennom en populistisk, forbipasserende storm. Det ville være meningsløst for Sandefjord å la en slik mulighet gå til spille, bare fordi politikerne her mangler ryggrad til å lede kommunen inn i fremtiden.

Jeg har notert meg at det er noen som er bekymret over næringslivet i sentrum dersom det blir innført bomring. All erfaring tilsier at det ikke kommer til å bli færre mennesker som benytter sentrum selv med bomring.

Bra for mye
Men de kommer til å velge mer folkehelsevennlige og grønnere måter å komme seg dit på.
Det er dessuten et mål i seg selv at vi kjører mindre bil. Det er bra for helsa, lokalmiljøet og klimaet, og tar kommunen inn i fremtiden med hånda på rattet.