Uttalelse: Oslo må få et nytt blågrønt byråd etter valget

Finansbyråd Hallstein Bjercke og miljø- og samferdselsbyråd Marit Vea, Foto: Baard Salvesen

Uttalelse vedtatt på årsmøtet 10.-11. februar 2023.

Venstre er et grønt, moderne, liberalt, urbant og borgerlig parti. Et stort Venstre er nøkkelen til byrådsskifte i Oslo. Høyre og MDG er de partiene som står oss nærmest i Oslo-politikken og vi mener derfor et blågrønt flertallsbyråd bestående av disse tre partiene vil være det beste for byen.

Et slikt byråd vil føre en offensiv klima- og miljøpolitikk som fungerer for folk og bedrifter i hverdagen. Et flertallsbyråd trenger ikke støtte fra et fløyparti i bystyret for å få gjennomslag. Venstre mener Oslo styres bedre dersom fløypartienes innflytelse reduseres.

Vi trenger mindre ideologi og mer løsningsorientert grønn politikk.

Venstre går til valg på å bytte ut dagens byråd. Byrådet Johansen har mislyktes med å oppfylle Oslos klimamål og de har økt billettprisen i kollektivtrafikken åtte år på rad. 39 av 44 skoleprosjekter i Oslo er kraftig forsinket og mange skoler har for stramme budsjetter til at de kan gi elevene den opplæringen de fortjener og har krav på. Flere av omsorgstjenestene i Oslo er under enhver kritikk og kvaliteten må opp både i helsehus, sykehjem og hjemmetjenesten. Byrådet evner ikke å styre Oslos store investeringer, og går på den ene milliardsprekken etter den andre.

Venstre er bekymret for at ytre venstre har fått for stor innflytelse på Oslopolitikken. Ingen har gitt partiet Rødt større innflytelse enn det Raymond Johansen har gjort i Oslo de siste åtte årene.

Det er behov for å flytte politikken i Oslo tilbake mot det liberale sentrum og borgerlig side.

Venstre vil prioritere en offensiv klima- og miljøpolitikk og kutte kraftig i billettprisene i kollektivtrafikken. Vi vil føre en fordomsfri sosialpolitikk. Vi vil at Oslos innbyggere skal tilbys et mangfold av tjenester av høy kvalitet. Forbudet mot private barnehager må oppheves og rekommunaliseringen av gode private og ideelle sykehjem må stoppe. Fellesskapets midler skal brukes på den måten som gir best mulig tjenester for pengene.

Venstre ønsker også en grønnere byutviklingspolitikk. Vi vil ta vare på naturen og småhusbebyggelse med hager og trær. Venstre ønsker en skole som ikke styres av ideologiske skylapper, men som sikrer alle barn en god skolehverdag og et godt kunnskapsgrunnlag uavhengig av hvor de bor eller størrelsen på foreldrenes lommebok.

Dersom dagens byrådspartier ikke får flertall ved høstens valg vil Venstre invitere MDG og Høyre til samarbeid med mål om å danne et blågrønt byråd i Oslo.