Strømming av møter uteblir

Foto: Johan Malvik

Dessverre ville ikke kommunestyret starte med strømming av møter i hovedutvalgene og formannskapet i tillegg til kommunestyret.

For Venstre er det viktig å jobbe for at innbyggerne skal få best mulig innsikt og mulighet til å følge og påvirke det politiske arbeidet i kommunen vår.

Å strømme møter i hovedutvalg og formannskap handler ikke bare om å gi innsikt i de ulike diskusjonene og hvordan vedtak blir fattet, det er viktig nok i seg selv, men også å gi tilgang til alle de orienteringene som gjennomføres.

En helt dagsaktuell sak er eksempelvis orienteringen Solgrid AS hadde i Formannskapet for kort tid siden. En orientering som flere innbyggere hadde satt pris på å få sett, enten direkte eller i opptak. Og slike orienteringer er det mange av. Erfaringer fra Bylab ble det nylig orientert om, pågående store prosjekt i kommunen, arbeidet med ny ungdomsskole, næringslivsanalyse og orientering om kommunens økonomi er blant noen helt dagsaktuelle orienteringer. Alt dette er nyttige orienteringer å få tilgang til for å gi innbyggerne mulighet til å delta aktivt i lokaldemokratiet.

«Men møtene er jo åpne» er et argument vi ofte hører. Det er riktig at folk kan komme og høre på fysisk. Men om målet er at flest mulig skal få tilgang og delta i lokalpolitikk så bør også de som sliter med å komme personlig ha mulighet til det. Det er ikke veldig lett for småbarnsforeldre, som skal levere, lage middag eller andre i en hektisk hverdag og møte opp her.

Og så er det folk som ikke har så lett å komme seg rundt. Funksjonshemmede, eldre, syke eller folk som av ulike grunner rett og slett har vanskelig for å komme seg frem og møte opp. For disse er det å følge møter på skjermen hjemme hos seg selv kanskje den eneste reelle muligheten de har til å få med seg hva som skjer i lokalpolitikken. Er det faktisk kommunestyrets intensjon at disse ikke skal ha samme tilgang til lokalpolitikken som andre?

Det er ikke vanskelig å finne argumenter mot å strømme møtene digitalt. Det kan være praktiske årsaker som gjør det vanskelig å rigge det tekniske, det kan være bekymring for kryssklipping og spredning på sosiale medier og det kan være et ubehag hos politikere for å vises direkte på skjerm eller kapasitet hos administrasjonen.

Alt dette er helt legitime argumenter, men det grunnleggende spørsmålet er om vi ønsker å bidra til bedre tilgang og innsyn i politiske prosesser eller ikke.

På tross av at det var mulig å vedta at strømmingen kun skulle omfatte Formannskapet så ville altså ikke kommunestyret vedta dette nå. Flertallet valgte, som det ofte blir gjort i politikken når ting blir litt vanskelig, å oversende saken til evalueringskomiteen. En komite som selvsagt ikke strømmer sine møter, så hva folk kommer til å mene der blir altså litt vanskelig å vite for våre innbyggere.

Jeg synes det er trist at flertallet ikke støttet forslaget som ville gi de vi representerer bedre mulighet til å se hva vi faktisk driver på med.