Fylkesårsmøte 2023 avholdt i Kristiansund 4.-5. mars

Fylkesårsmøte 2023 i Her er fylkesleder Ragnhild Helseth og delegatene fra Kristiansund Venstre med Asgeir Bahre Hansen, Ingeborg Fagerlie Johannessen, Tord Nygård og Pål Farstad. Pål er også førstekandidat til fylkestingsvalget og sittende medlem i fylkesutvalget i Møre og Romsdal , Foto: Ingunn Strand

Nærmere 60 deltagere var tilstede i Kristiansund da Møre og Romsdal Venstre avholdt sitt fylkesårsmøte 2023 på Thon hotel lørdag og søndag 4.-5.mars. Endelig vedtak fylkesvalgprogram var hovedsaken. Gode debatter begge dagene.

Tord Nygård, Ingeborg Fagerlie Johannessen, Asgeir Bahre Hansen og Pål Farstad var valgte delegater og møtte for Kristiansund Venstre. Fylkesleder Ragnhild Helseth ønsket velkommen til årsmøtet med en presentasjon av store byggeprosjekter som er på gang i Kristiansund med Atlanten stadion, Normoria og Campus Kristiansund. Likeså ble Sundbåten omtalt, da som et svært vellykkede kollektivtiltak uten sin make.

Operabyen bød på musikk
Som kulturelt innslag var operasanger Ole Andreas Silseth hyret inn sammen med pianist Hedda Hansen Berg. Det ble svært godt mottatt av salen.

Om saker på fylkesårsmøtet
Mere om fylkesårsmøtet kan lese på nettsida til Møre og Romsdal Venstre. Fylkesårsmøtet 2023 Møre og Romsdal Venstre

Medieoppslag

Fra fylkesvalgprogrammet. tk.no 06.03.23

Om orientering til Alfred Bjørlo om DMS. tk.no 07.03.23