Færder Venstres liste til valget

Listetopper for Færder Venstre 2023, Foto: Venstre

Færder Venstre har nominert disse på de 5 første plassene på sin kommunevalgliste til høsten. (f.v.) Carl-Erik Grimstad, Monica Hofer Hagen, Runar Bekkhus, Cecilie Bondevik og Joachim Bræk Poppe-Holmdahl.

Færder Venstre har etter nominasjonsmøte kommet frem til en kommunevalgliste som har god alders- og kjønnsfordeling. Den gir velgerene følgende kandidater å velge mellom til kommunevalget i 2023:

Runar Bekkhus
Monica Hofer Hagen
Carl-Erik Grimstad
Cecilie Bondevik
Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Nora Bekkhus
Kenneth Mortensen
Thea Brøngel
Stein Ivar Aafos
Sophie Nyrerød
Ken Westgård
Kiera Eline Schiøll Heneide
Rune Frank Andersen
Berit Lind Jørgensen
Gunnar Lehne
Lottelise Folge
Frode Bentsrud Hauenschild
Tone Skalpe Bjørnli
Carl Christian Grøndahl
Harriet Jeanne N. Aafos.

Etter lang diskusjon landet partiet i år på å kun ha to kumulerte. Dette for i større grad overlate til velgerene, hvem de ønsker skal representere seg den neste perioden. Etter dette vedtaket er det Bekkhus og Hofer Hagen som er kumulerte på listen.

Runar Bekkhus har lang erfaring som venstremann, og er i dag rådgiver i fylkeskommunen. Han er for øvrig nylig valgt til leder av Venstrelaget i Færder.

Monica Hofer Hagen på andre plass har fartstid som politiker i Tjøme. Hun engasjerte seg først i Venstre, før hun stilte som Høyres ordførerkandidat ved siste valg før kommunesammenslåingen. Nå er hun hjemme i Venstre igjen.
Monica er i dag seksjonsleder på Sykehuset i Vestfold

Av toppkandidatene på årets liste, er det kun Grimstad som i dag er kommunestyrerepresentant, men laget innehar for øvrig lang og variert erfaring, både som tidligere folkevalgte og engasjerte politikere. I tillegg er det flere nye tilskudd på lista.
Færder Venstre har i dag to plasser i kommunestyret, og har hatt representanter i alle hovedutvalg og formannskapet.