18. mars Leserinnlegg: Til deg som går på ungdomsskolen

Solveig Schytz Tobias Bremnes Elisabeth Holter-Schøyen i Venstre vil ha fritt skolevalg i Asker og Akershus
Tobias Waage Bremnes, Solveig Schytz og Elisabeth Holter-Schøyen, Foto: Asker Venstre

Innlegg skrevet av Solveig Schytz, Elisabeth Holter-Schøyen og Tobias Waage Bremnes, 1., 2. og 4. kandidat til fylkestingsvalget for Venstre.

I Viken fylkeskommune er det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som styrer. Noe av det første de gjorde da de fikk makten i Viken var å frarøve deg frihet til å ta dine egne valg ved å innføre nærskoleprinsippet. Dette betyr at det er der foreldrene dine bor som bestemmer hvor du skal gå på skole, og ikke dine egne ønsker.

 

Vi i Venstre mener at du som elev bør få velge selv hvor du vil gå. Det er jo en selvfølge at du vet bedre enn politikerne i fylkeskommunen hvilken skole du selv ønsker å gå på.

 

Når man er 16 er man tross alt gammel nok til å ta mopedlappen og å betale skatt. Derfor synes vi at det er merkelig at Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at dere ikke er voksne nok til å velge hvilken skole dere selv ønsker å gå på.

 

Det er mange grunner til at noen ønsker å starte på en skole som ikke er sin nærskole. Noen av grunnene kan være at du ønsker å bli kjent med nye mennesker eller gå på en linje som kun eksisterer på noen skoler. For oss i Venstre er det viktig at elevene selv skal kunne velge hvilken videregående skole de vil gå på.

 

Samtidig som vi trenger en inntaksordning som sikrer elevenes valgfrihet, så må man sørge for at elevene ikke får for lang reisevei. Dette mener vi bør gjøres ved å innføre en reisetidsgaranti, ha ulike inntakssoner eller ved at en del av skoleplassene holdes av for elever i nærområdet.

 

Vi i Venstre tror på deg, og mener du fortjener friheten til å ta dine egne valg. Vi mener du er klok nok til å ta egne valg, og at det ikke er opp til politikere å ta valget for deg.