Uttalelse: Ta natten tilbake

Nattehimmel
Foto: Eerik, iStock

Uttalelse vedtatt av hovedstyret i Oslo Venstre 16. mars 2023:

Lysforurensing blir nemlig et stadig større problem. I løpet av de siste 25 årene har lysforurensingen økt med 49% på verdensbasis, og i Europa øker det med omtrent 6% hvert år.

Dette er et problem av flere grunner. Alle levende organismer påvirkes av lysets naturlige variasjon gjennom året og døgnet. Når andelen unaturlig lys øker forstyrres denne balansen.

Pattedyrs (inkludert mennesker) naturlige døgnrytme kan bli forstyrret. For mennesker kan det føre til at man får vanskeligere for å sove i områder med mye kunstig lys. For dyr har det andre effekter. Noen dyr blir tiltrukket av lyset som gjør dem til et lett bytte. Andre dyr skyr vekk fra lyste som fører til en innskrenking i deres leveområde.

Lysets fargetemperatur har mye å si for hvor stor innvirkning det har på oss og den lokale naturen. Det er bevist at kaldere farger har større innvirkning på nattesøvn, dyr og insekter. Det er en klar anbefaling fra miljøorganisasjoner at belysning bør ha en så varm fargetemperatur som mulig.

For å bekjempe lysforurensing effektivt er det viktig å innføre tiltak både i de største byene, distriktene og spesielt i hyttefeltene. Hyttefelt er spesielt viktig ettersom de i større grad er i kontakt med naturen. Samtidig som vi tar grep for å minske lysforurensning , er det mange steder i byen hvor opplysning er viktig for å skape trygghet og bekjempe kriminalitet. Tiltak mot lysforuresning må derfor ses i sammenheng med behovet for en trygg by.

Derfor vil Oslo Venstre:

  • Opprette en helhetlig belysningsplan for å minske lysforurensing. Planen skal omfatte alle kommunale lyskilder. Planen må samtidig ta hensyn til at belysning er et viktig grep for å fremme trygghet og bekjempe kriminalitet.
  • At utelamper skal som hovedregel lyse nedover og skal plasseres så nærme bakken som mulig.
  • Vurdere om sterke lyskilder i nærheten av bebyggelse og naturområder kan dimmes eller slås av på nattestid.
  • Kreve større bruk av bevegelsessensorer i stedet for kontinuerlig opplysning.