Til innhold

Olav Fjeld Kraugerud

Olav Fjeld Kraugerud er ordførerkandidat for Venstre i Ås ved kommunevalget i 2023.

Olav har jobbet i Ås siden 2004 og bodd ulike steder her siden 2011. Gjennom sin nysgjerrighet og utforskertrang har Olav blitt godt kjent med Ås, både menneskene og naturen. Et aktivt sentrum står høyt på Olavs liste. Olav slår gjerne av en prat, så ta gjerne kontakt der han svinser gjennom sentrum på sin blå sykkel iført gul regnjakke.

Olavs programerklæring:
Jeg opplever en befolkning i Ås som er opptatt av at Ås skal være Ås, og ikke primært kun en (kommende) utkant av Oslo. Det betyr at vi politikere må være aktive i å styre utviklingen i kommunen slik vi vil ha den. Og vi må ha aktive innbyggere som lar seg høre i god tid før planer legges. Da kan vi få det slik vi vil ha det, og ikke oppleve at “det bare ble slik”.

Ved å ta gode og aktive grep kan vi sørge for at vi er attraktive i et langt perspektiv. Vi skal være så attraktive og aktive at vi får et næringsliv som gjør at de fleste ærend kan gjøres lokalt. Dette er det beste for for miljøet og ved at ærend gjøres lokalt får vi en selvforsterkende effekt når det gjelder aktivitet i sentrum: Vi politikere må legge til rette, de kreative og arbeidssomme firma lager gode butikker/salgskanaler, og vi, som i innbyggerne, må bruker det gode tilbudet. Dette krever at vi alle trekker sammen.

Med Ås som aktiv tenker jeg også som i organisasjonsliv og frivillighet. Fritidsklubben, idrettslaget o.l. er en god mulighet for å skape sosiale bånd, og som gjør at vi binder oss til hverandre. Å skape tilhørighet og samhold er et grunnlag for gode liv. Kommunen må legge til rette for at de frivillige får en lettest mulig oppgave med gjøre det de skal gjøre.

Personlig er samferdselpolitikk som stimulerer til gang og sykkel og kollektiv transport viktig for meg. Både i et folkehelse- og miljøperspektiv. Jeg mener den relative prisforskjellen mellom kollektivt og bil er for høy. Venstre vil jobbe for at det skal bli enklere og billigere å reise kollektivt, og vi nå også jobbe lokalt for at det skal bli enklere å ta buss og sykle/gå sammenlilgnet med bil.

Aktive frivillige og tilrettelegging fra kommunen som stimulerer til løsninger fra det private mener jeg skaper et robust og godt sted for oss alle i Ås.

Ås – aktiv & attraktiv!