Strømskap, støy og mummipark

Kari-Lise Rørvik og Stig Halvorsen, Foto: Frank Johansen/ØP

Vi må få på plass nærdemokratiutvalg slik at flere kan bli involvert i beslutninger som omhandler deres saker og ting der man bor, skriver Larvik Venstres Stig Halvorsen og Kari-Lise Rørvik.

For noen måneder tilbake så reagerte vi på at et strømskap var fullstendig malplassert i Stavern. En liten ubetydelig sak for noen, men prinsippmessig mente vi den var viktig. Skapet ble flyttet til ny plassering, som igjen skapte ny frustrasjon da man ødela siktlinjer.
Skapets nødvendighet er det ingen tvil om, ettersom Larvik Havn skal etablere en ny flytemolo i Stavern.

Men er flytemoloen nødvendig?
Hvilke innspill har Larvik Havn tatt imot før dette prosjektet ble satt i gang? Hvilken mulighet for påvirkning har Staverns innbyggere på utviklingen Larvik Havn ser for seg i Stavern? Hva Larvik Havn egentlig ser for seg, kan man jo også spørre seg om siden det ikke er veldig godt kommunisert.

Som Astrid Danielsen, tidligere leder av Kystlaget Fredriksvern, skrev på en Facebook post angående etableringen av brygga: «Dette tiltaket er fattet uten vesentlig diskusjon ift. kystkultur, stedsidentitet, vannkvalitet i indre del av havnen og hvordan bølgene vil forplante seg mot Tollboden og Dampskipsbryggen».

Spol noen år tilbake så var det høy aktivitet i kommentarfelt og leserinnlegg i ØP angående støy fra Larvik Havn og det har vært mye diskusjoner i forbindelse med etablering av Sika tomta fra diverse velforeninger.

Diskusjoner har det også vært i forbindelse med foreslått etablering av Mummiparken med stor mobilisering fra fortvilte naboer. Og når Torstrand Vel leverer sitt høringssvar til bypakka, så kan man lese frustrasjonen deres over manglende tiltak som har blitt gjort for å forbedre lokalmiljøet grunnet enorm trafikk og manglende gjennomføringsevne blant våre politikere.

Legg til frustrasjon over negative svar folk får på enkle trafikksikkerhetstiltak som fotgjengerovergang i området sitt, så får du en cocktail av frustrerte innbyggere som føler de blir overkjørt i saker som omhandler deres områder. Der de bor og skal leve sitt liv.

Listen er ikke uttømmende, men felles for alle disse eksemplene er at vi må flytte makt.

Vi må flytte makt fra politikere og byråkrater i kommunen og la folk være med å bestemme alt fra strømskap (visuelle utforminger), trafikk eller miljøtiltak. Åpenhet om beslutninger er avgjørende for et velfungerende demokrati.

For Larvik Venstre er det viktig å styrke det lokale folkestyret.
Nærhet mellom folk og folkevalgte, åpenhet om politiske og administrative prosesser bidrar til tillit.

Vi må få på plass flere nærdemokratiutvalg rundt om i kommunen. Dette vil føre til større engasjement, bedre beslutninger og en sterkere kommune. Vi vet at det finnes mange personer ute i kommunen vår som har kunnskaper og sterke gode meninger om sitt område, men som kvier seg for å engasjere seg i politikken av forskjellige grunner. I 2018 brukte både politikere og administrasjon både store midler og tid på å konkludere med at vi bør prøve ut forskjellige nærdemokratiutvalg, det ble siden lagt i en skuff. Den skuffen er lett å åpne igjen for å forsterke stemmene i hele kommunen gjennom nærdemokratiutvalg. Så er det vår plikt som politikere å gjennomføre tiltak og få satt planer ut i live basert på innspill fra innbyggerne våre.