Kommunevalget 2023 i Ullensaker – her er Ullensaker Venstre sin liste

Foto: Vidar Sandnes

Det skal bli enklere for ungdom å stemme, og valglista vår er klar!

I kommunestyremøtet 28/3 fikk Ullensaker Venstre enstemmig tilslutning til at det skal bli mulig å forhåndsstemme til lokalvalget ved Jessheim vgs.

– Dermed senker vi terskelen for førstegangsvelgerne, og vi håper at dette kan bidra til å øke både interessen for valg og demokrati og at flere unge vil bruke stemmeretten, sier partiets ordførerkandidat Thorbjørn Merkesdal.

Listen er også levert.

– Vi har levert inn en god liste med en perfekt blanding av kvinner og menn, veteraner i Ullensaker-politikken og nye ildsjeler som vil stå på for en fortsatt grønn og liberal utvikling av kommunen vår, fortsetter Merkesdal. Med Venstres hånd på rattet i denne perioden har vi endelig fått etablert en grønn grense som gir naturen bedre vern mot nedbygging, Jødahlsmåsan skal restaureres, vi får en god klimastrategi og ENØK-fond og det satses som aldri før på barn, unge og frivillighet. Vi har fått på plass tiltak mot fastlegemangelen i kommunen og bostøtten er utvidet.

– De økonomiske resultatene har også vært gode, så nå er Ullensaker klar for investeringer i skoler og helse- og omsorgstilbud, poengterer ordførerkandidaten.

Dette er listen til Ullensaker Venstre:

1. Thorbjørn Merkesdal, Jessheim (F. 02.11.1972)

2. Mirnesa Balagic, Jessheim (F. 05.08.1991)

3. Stein Vegard Leidal, Jessheim (F. 01.04.1963)

4. Morten Ryum, Kløfta (F. 23.10.1992)

5. Kristin Engely, Jessheim (F. 05.11.1977)

6. Sturla Øino Hallås, Jessheim (F. 05.02.1969)

7. Helene Christophersen, Jessheim (F. 20.06.1990)

8. Barbro Holth, Jessheim (F. 05.02.1968)

9. Stefan Sørlie Oure, Mogreina (F. 27.09.1990)

10. Rebecca Arif , Jessheim (F. 10.10.1983)

11. Carlos Sequeira, Jessheim (F. 27.11.1982)

12. Mariann Ekkeren Væring, Mogreina (F. 13.07.1970)

13. Eivind Jørgensen, Jessheim (F. 06.12.1961)

14. Hilde Nordgarden, Kløfta (F. 05.05.1970)

15. Tone Elisabeth Simonsen, Jessheim (F. 24.09.1963)

16. Karl-Oskar Smerud Nicolaisen, Jessheim (F. 20.11.1983)

17. Sidsel Skjelmerud, Jessheim (F. 23.05.1955)

18. Roger Axelsson, Kløfta (F. 27.05.1956)

19. Tom Blakkisrud, Jessheim (F. 16.04.1952)