Veum burde hatt førsteplassen i ansvarsfraskrivelse

Tobias Waage Bremnes (19), er 2.-kandidat for Asker Venstre og russ i år. I dette debattinnlegget i Budstikka 18. januar 2023 kritiserer han lederen for hovedutvalg for barn og unge i Bærum for at han vil la det være opp til russen selv å inkludere flere avgangselever i russefeiringen. Russen selv, foresatte og helsesykepleiere etterlyser flere offentlige møteplasser, og det burde kommunen bidra med, mener Bremnes.

Jeg er russ i år, og ble sjokkert over utsagnet til Haakon Veum (H) om at den store oppgaven å inkludere flere avgangselever i russefeiringen er «opp til russen selv å finne ut av».

Det fortjener faktisk en førsteplass i ansvarsfraskrivelse.

Foresatte, helsesykepleiere og russen selv uttaler alle at russefeiringen er ute av kontroll, og at kommunen er en viktig aktør for å få feiringen på rett kjøl. Likevel mener lederen av hovedutvalg for barn og unge i Bærum, Haakon Veum (H), at det er russens eget ansvar å finne ut av.

Russetiden er for mange svært tung, både sosialt og økonomisk. Derfor arbeider foresatte, skoleledelsen, helsetjenesten og russen selv aktivt for å gjøre feiringen mer inkluderende. Dette er et utrolig krevende arbeid som jeg mener fortjener en enorm heder og applaus.

Men til tross for at frivilligheten og skolene arbeider på spreng for å forbedre avgangsfeiringen, så krever det støtte og politisk vilje fra kommunen sin side.

Et ønske som går igjen og igjen, både fra russen og foresatte, er ønsket om offentlige møteplasser der russen kan samles på tvers av skoler og vennegjenger.

Jeg mener kommunen sitt bidrag kan være å skape disse møteplassene ved å tilegne egne utearealer eller låne bort lokaler til avgangselevene. Dette kan også være med på å minske behovet for dyre russebusser.

Likevel mener Veum at det ikke er kommunen sitt ansvar å skaffe lokaler til russen, og at de heller bør kontakte private aktører.

Jeg reagerer kraftig på at Veum, som er leder for hovedutvalg for barn og unge i Bærum, fraskriver seg alt ansvar for å forbedre russetiden, da russen selv forteller at dette er en for stor oppgave for dem å løse alene.

Det er en stor enighet om at noe må gjøres for å forbedre dagens russefeiring, og for å gjøre den mer inkluderende.

Til tross for at skoleledelse, skolehelsetjenesten, foresatte og russen gjør en formidabel jobb, så krever det støtte fra kommunen.

Et av de viktigste tiltakene fra kommunen sin side kan være å tilegne offentlige møteplasser for avgangselevene for å minske behovet for dyre russebusser.