Lurt av Arbeiderpartiet?

Elisabeth Holter-Schøyen og Solveig Schytz er innstilt på hhv 2. og 1. plassen på valglisten til Akershus fylkesting. , Foto: Johan Malvik

Solveig Schytz (førstekandidat for Venstre i Akershus), Elisabeth Holter Schøyen (Asker Venstre) og Wenche Steen (Bærum Venstre) uttrykker bekymring for at Flytoget blir satt på et sidespor til fordel for Vy i dette innlegget som sto på trykk i Budstikka 25. mars 2023.

Det er ikke bare Flytoget som har grunn til å føle seg lurt av regjeringen og Arbeiderpartiet. Det har alle vi som reiser med tog på Østlandet, også. Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Jernbanen er ryggraden i transportsystemet på Østlandet.

Flere og raskere tog er avgjørende, og hvordan togtilbudet utvikles videre i årene som kommer, er viktig også for resten av kollektivtilbudet i Asker og Bærum.

Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt

Jernbanedirektoratet avgjorde tidligere denne måneden at det er Vy som de neste årene skal kjøre alle togene på hele Østlandet. Vy skal altså operere begge de to trafikkpakkene for jernbanen som Jernbanedirektoratet har forhandlet med Flytoget og Vy om siden i fjor.

Da beslutningen ble tatt, var det ikke et best mulig togtilbud til de reisende som var begrunnelsen for beslutningen, det var prisen. Det sa i alle fall Jernbanedirektoratet selv på pressekonferansen da beslutningen var tatt.

Nå viser det seg at prisen ikke var særlig god heller. Den var betydelig høyere enn Jernbanedirektoratet hadde forventet og høyere enn «smertegrensen» de selv hadde satt for forhandlingene. Dette kan vi lese i Jernbanedirektoratets egne dokumenter, som Aftenposten har fått innsyn i.

Helt mot slutten av tildelingsprosessen fikk Vy mulighet til å levere tilbud for begge trafikkpakker, noe Flytoget ikke fikk lov til.

Venstre vil fortsette å kjempe for bedre togtilbud og kollektivtrafikk.

Det er i beste fall svært uryddig og ulik behandling av to statlige togselskaper.

Med samferdselsministerens beslutning om at Vy skulle ha minst én av trafikkpakkene har Flytoget grunn til å føle seg lurt. Det har du også.

Best mulig togtilbud til de reisende var aldri viktig for Arbeiderpartiet. Det viktigste var å styrke det statlig eide togselskapet Vy og legge ned det statlig eide togselskapet Flytoget.

Flytoget ga nordmenn tilbake troen på at tog kunne være en attraktiv og pålitelig reisemåte og har de mest fornøyde kundene av alle kollektivreisende. Selskapet bør ikke sendes ut på et nedlagt sidespor. Selskapets og de ansattes kompetanse og erfaring er verdifull for jernbanen i Norge i fremtiden.

Det grepet regjeringen nå har gjort, er et stort tilbakesteg for jernbanen i Norge. Men vi skal fremover. Venstre vil fortsette å kjempe for bedre togtilbud og kollektivtrafikk.

 

Faksimile fra Budstikka 25. mars 2023