Et inkluderende, trygt og mangfoldig uteliv

Forslaget er fremmet av blant andre Anna Dåsnes, Oslo Venstres fjerdekandidat for bystyret., Foto: Privat

Uttalelse vedtatt i hovedstyremøtet 27. april 2023. Fremmet av Olav Persson Ranes, Julia Anh Thu Ølmheim og Anna Dåsnes.

Oslo skal være en by for alle. Oslo Venstre ønsker et inkluderende, trygt og mangfoldig uteliv. Folk som bor i og besøker Oslo, skal ikke bli møtt med eller oppleve trakassering og diskriminering på klubber, utesteder, festivaler og restauranter.

De av oss med funksjonsvariasjoner opplever alt for ofte å bli diskriminert når man ønsker å dra ut. Dette kan innebære at utestedet ikke er tilrettelagt for at man kan komme inn med hjelpemidler som f.eks. rullator eller rullestol, for dempet belysning eller at personalet på stedet ikke innehar kompetanse på synlig og usynlige funksjonsvariasjoner. Oslo skal ha et uteliv også for mennesker med funksjonsvariasjoner, og derfor ønsker Oslo Venstre å gjøre det lettere for bransjen å skape et mer inkluderende uteliv via kursing og sertifiseringer av personale.

Det siste året har det kommet fram flere historier om folk som har opplevd rasisme på Oslos utesteder. Utelivsbransjen må derfor sørge for at alle som jobber i bransjen har tilstrekkelig kursing og kunnskap i antirasisme og antidiskriminering, samt at kommunen må gjøre det lettere å kunne varsle om brudd på diskrimineringsloven. Det bør utformes standardiserte merkinger som f.eks. plakater og klistremerker som viser om det er høyt volum, dårlig belysning, trapper med store avsatser og lignende slik at gjestene lett kan få informasjon før man velger å besøke et sted. Det bør i tillegg arbeides for tydeligere merking digitalt i samarbeid med aktører som TripAdvisor

Oslo Venstre ønsker et mangfold av klubber, utesteder, festivaler og restauranter. Byens skeive utesteder er for eksempel en viktig møteplass for mange Osloborgere. De siste årene har vært svært krevende for Oslos uteliv. Skal vi sikre dette mangfoldet, må også næringspolitikken henge med. Saksbehandlingstiden hos Næringsetaten må ned, uten at dette går utover kvaliteten.

Oslo Venstre vil:

  • Støtte sertifiseringsordninger som Create Space.
  • Styrke SaLTo-prosjektet i Oslo, særlig på antidiskriminering og antirasisme.
  • Sikre gode og stabile rammevilkår for seriøse aktører i utelivsbransjen.
  • Gjennomføre systematiske kontroller i utelivet for å bekjempe useriøse aktører, rasisme og diskriminering.
  • Styrke kollektivtilbudet om natten, og sette opp ekstra avganger i perioder med stor pågang.
  • Sikre god gatebelysning, og styrke belysningen langs gangveier.
  • Utarbeide en veileder med tiltak som festivaler, klubber, utesteder og restauranter kan ta i bruk for å fremme mangfold og inkludering.