Fjern sonegrensene og senk prisen på månedskortet

Solveig Schytz, Eirik T. Bøe og Elisabeth Holter-Schøyen i Venstre, her med partileder Guri Melby (foran) på partiets landskonferanse sist helg., Foto: Venstre

Solveig Schytz (1. kandidat for Venstre i Akershus), Eirik T. Bøe (1. kandidat for Venstre i Bærum) og Elisabeth Holter-Schøyen (1. kandidat for Venstre i Asker og 2. kandidat for Venstre i Akershus) argumenterer for at det skal bli enklere å reise billig over kommunegrensene i Akershus. Dette innlegget sto på trykk i Budstikka 26. april 2023.

Lavere priser på kollektivtrafikk gir både utslippskutt, bedre luftkvalitet og gjør det lettere for flere å reise kollektivt.

Venstre vil kutte prisen på månedskort med minst 250 kroner og fjerne sonegrensene som deler både Asker og Bærum.

Det er avgjørende for å få flest mulig til å reise kollektivt, redusere utslipp og frigjøre veibanen til gående, syklister, næringsliv og de som må kjøre bil.

Venstre vil at det skal være enkelt og billig å reise kollektivt. Vi vil øke det statlige og lokale bidraget til kollektivtransporten, slik at prisene kan kuttes.

Venstre har lenge jobbet for at hele Bærum må være i samme takstsone på Ruter-billettene. Dagens løsning der Fornebu, Høvik og stoppene langs T-banen er sone 1, mens resten av Bærum er i sone 2, er både tungvint og forvirrende for de reisende.

Delingen er også en ulempe for næringslivet i Sandvika og Vestre Bærum.

Selv om Hurum, Røyken og Asker er slått sammen til én kommune, er det ikke ryddet opp i sonesystemet til Ruter.

Det betyr at søndre deler av Asker, i tillegg til å ha det dårligste kollektivtilbudet, også har vesentlig høyere billettpriser enn Asker Nord.

Vi må fjerne unødvendige hindre for at flere kan reise kollektivt, både lokalt og om man pendler lenger til jobben.

Venstre vil ha et nytt billettsystem uten sonegrenser som deler opp kommuner. Å få på plass et sømløst billettsystem er en sak som er overmoden.

Vi trenger nye, bedre og fleksible samferdselsløsninger

Da Viken ble etablert, var alle partiene enige om at det første man måtte få på plass, var et sømløst og fleksibelt billettsystem for tog, buss, båt og bane i hele regionen uten fylkesgrenser som hinder og uten sonegrenser som deler opp kommuner.

Dessverre har Ap-Sp-fylkesrådet i Viken vært mer opptatt av å dele opp Viken enn å gjøre det enklere å reise kollektivt:

Utredningen om sømløs kollektivtrafikk ble ikke lagt frem før etter at de hadde vedtatt å dele opp Viken til tre nye fylker.

Venstre vil ta kollektivtrafikken i Asker, Bærum og hele Akershus fremover.

Faksimile Budstikka 26. april 2023