Rovdyrforvaltning

Venstre vil sikre levedyktig bestand av våre fem rovvilt i tråd med de nasjonale målene,

Venstre vil:

  • sikre levedyktig bestand av våre fem rovvilt i tråd med de nasjonale målene, og stimulere husdyrnæringen slik at tap av husdyr på utmarksbeite blir lavest mulig
  • få etablert en felles nordisk forvaltningsplan for våre rovdyr for å sikre langsiktig overlevelse
  • la jerven få etablere seg på Hardangervidda, både av økologiske hensyn og for å holde reinstammen frisk.

(start / forrige side / neste kapittel)