Tannhelsetjenesten

Bli med på laget!

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Venstre vil at tannhelsetjenesten i Telemark skal ha høy kvalitet og være lett tilgjengelig for innbyggerne.

Venstre vil at

  • godt forebyggende tannhelsearbeid må prioriteres
  • tannhelsetjenesten i Telemark skal ha høy kompetanse, tilstrekkelig ressurser og moderne utstyr
  • tannhelsetjenesten skal være lett tilgjengelig for innbyggerne
  • nye modeller for økt tilgjengelighet og forebygging, f.eks. at tannpleier kan reise ut til skoler og institusjoner, bør testes ut i ulike deler av Telemark

(start /forrige kapittel / forrige side )